450 resultaten
Filteren
van 45
Disquisitio historico-theologica - pagina 3

Disquisitio historico-theologica - pagina 3

,DISQUISITIO HISTORICO-THEOLOGICA, EXHIBENSJOANNIS CALVINI ET JOANNIS A LASCODE ECCLE8IA 8ENTENTIAEUM INTER SE COMPOSITIONEM, aUAMANNUENTE SUMMO NUMINE, EX AUCTORITATE KECTORIS MAGNIFICIP.RL.IJMATH. MAG., PHIL. NAT. DOCT., IN FAC. ...

1 januari 1862
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
43 woorden
Disquisitio historico-theologica - pagina 1

Disquisitio historico-theologica - pagina 1

DISQUISITIO IIISTORICO-THEOLOGICA,EXHIBENSJ. CAIVIIVIETJ.A LASCODE ECCLESIA SENTENTIAEUM INTER SE COMPOSITIONEM. ...

1 januari 1862
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
8 woorden
Opera - pagina 2

Opera - pagina 2

...

1 januari 1866
Abraham Kuyper Collection
Joannis a Lasco
1 woorden
Opera - pagina 1

Opera - pagina 1

JOANNISALASCOO P E R A ACCEDIT VITAE AUCTORIS ENAEEATIO. ...

1 januari 1866
Abraham Kuyper Collection
Joannis a Lasco
8 woorden
De menschwording Gods het levensbeginsel der kerk. - pagina 1

De menschwording Gods het levensbeginsel der kerk. - pagina 1

DE MENSCHWOEDING GODS HET LEVENS BEGINSEL DER KERK.INTREEREDE tr ITG ESPRoKENDomkerkin deDENDRlOenA^.teutrecht.NOVEMBER 1867,K: TJ IJP E R.UTEECHT, J.H.VAN PEURSEM. 1867. ...

1 januari 1867
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
16 woorden
Wat moeten wij doen - pagina 1

Wat moeten wij doen - pagina 1

1^V^atIETmoeten wij doen,STEMRECHT AAN ONS ZELVEN HOUDENOFDEN KERKERAAD MACHTIGENVRAAGBIJde uitvoering van Art. 23TOEGELICHT DOORDr.K U Y P eA.V. D. M,teBeest.~<LJi:Z?^!&: ...

1 januari 1867
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
23 woorden
De menschwording Gods het levensbeginsel der kerk. - pagina 3

De menschwording Gods het levensbeginsel der kerk. - pagina 3

DE MENSCHWOEDING GODS HET LEVENSBEGINSEL DER KERK.INTREEREDE TGETT Iin deSPRoKENDomkerk DEN10«^"U\ A.teutrechtNOVEMBEE 1867,K U IJ P E R.UTEECHT, J.H.VAN PEURSEM. 18G7. ...

1 januari 1867
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
17 woorden
Wat moeten wij doen - pagina 3

Wat moeten wij doen - pagina 3

,Watmoeten wij doenHET STEMRECHT AAN ONS ZELYEN HOUDENOPDEN KERKERAAD MACHTIGEN?VEAAGBIJde uitvoering van Art. 23TOEGELICHTD"^.DOORK U Y P EA.R.^m CULEMBORG, j. B u O M.A.1837. ...

1 januari 1867
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
22 woorden
Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 - pagina 1

Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 - pagina 1

KERKVI8ITATIE TE UTRECHT IN1868. ...

1 januari 1868
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
4 woorden
Toelichting der memorie ingediend door den algemeenen kerkeraad van Utrecht aan het classicaal bestuur van Utrecht den 21 September 1868 - pagina 1

Toelichting der memorie ingediend door den algemeenen kerkeraad van Utrecht aan het classicaal bestuur van Utrecht den 21 September 1868 - pagina 1

KizvDERïOELICHTIKfiMEMOiË!^'«%rmaEDIEND izBhnww^'^^^,.. DOORDEN ALGEMEENEN KERKERAAD VAN UTRECHTHET CLASSIKAAL BESTUUR VAN UTRECHT deuDr.A.21Septemki'KUYWsl.PE1KIJYPFR ...

1 januari 1868
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
12 woorden
van 45