GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

50.603 resultaten
Filteren
van 5061
Abraham Kuyper Collection
Dagen van goede boodschap - pagina 13

Dagen van goede boodschap - pagina 13

!EEREGODZIJEereGodzijin de hoogste hemelen,vrede op aarde en in de menschen eenwelbehagen.Gods engelen dalen neder zingenGodelkander,zezingenLuk. 2:14.in Bethlehems velden ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
208 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 44

Dagen van goede boodschap - pagina 44

;„ER ZAL EEN STER VOORTGAAN UIT JACOB32moeten als inbelijden,dateen schaduw,hetinernietsvaneen ongrijpbaariiad,iets!"dat het zichdaarboven,invoor ons terugtrok, en ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
293 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 26

Dagen van goede boodschap - pagina 26

HET KERSTFEEST VOOR GODS INGELEIDE KINDEREN.Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijne moederPsalmontvangen.51:7.de vraag, waarmee we ditmaal op het is de geboorte van den Zone Gods in het vleesch, die „verborgenheid der Go ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
175 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 45

Dagen van goede boodschap - pagina 45

„ER ZAL EEN STER VOORTGAAN UIT JACOB!"33den Heiland weer in volle werkelijkheid voor het oog onzer ziel. Als we dat Kindeke eerst maar weer gegrepen hebben, en nu van dat Kindeke tot den man, en van den man tot zijn kruis en van zijn kruis tot zijn kroon opklimmen, ja, dan gr ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
310 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 14

Dagen van goede boodschap - pagina 14

!EERE2ZIJgod!bij jaren en bij eeuwen. Zij daalden van Gods troon hoe zouden ze dan dien hoogen, heerlijken God, die altijd wellende Fontein der eeuwige Liefde vergeten hebben Zij, die vriendelijke engelen, ze hadden ingetuurd al die eeuwen lang in het diepe heil ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
330 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 43

Dagen van goede boodschap - pagina 43

„ER ZAL EEN STER VOORTGAAN UIT JACOBdat spreekt vanzelf,Niet,alsof Jezusvoorstelling,ommindeinomin te31leven in de onwarenu pas geborenfictie te staan, als!"kwamwerd, en veel dat ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
284 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 15

Dagen van goede boodschap - pagina 15

EEREZIJgod!onze kinderen, op elk Kerstfeest het3eerst en het hoogstgeloofd worden en in gedachtenisse zijnHij, die zoo lief de wereld heeft gehad, dat Hij zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem overgegeven voor ons. ;nu ko ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
310 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 27

Dagen van goede boodschap - pagina 27

HET KERSTFEEST VOOR GODS INGELEIDE KINDEREN.15Ook op het Kerstfeest zwerft men van het feit zelf meest af, en zendt de ziel ongetroost henen, om zich te verhezen in algemeene beschouwingen en in overspannen ontboezemingen, die al den rijkdom in Christus en heel het Godsgeheim en gan ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
325 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 16

Dagen van goede boodschap - pagina 16

EERE4ZIJgod!bewondert, het kan niet anders, maar,o,watwij, engelen,u smeeken mogen. Kerke van den Zone Gods, vergeet niet,en op het allerhoogst, uit de eigen ziel en met uwer kinderkens. Hem lof te geven. Hem dank teallereerst ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
290 woorden
Dagen van goede boodschap - pagina 17

Dagen van goede boodschap - pagina 17

;!EEREZIJGOD!verkwikking niet, we willen met u genieten aanminnige en wegsleepende van de Kersttafereelen. Ge hoordet het immers, de engelen zongen óók van „Vrede op aarde"; ook van „In de menschen een welbehagen." Maar hier houden we uw zielen aan vast, ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
294 woorden
van 5061