GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-01-30
HONIG UIT DEN ROTSSTEEN.

HONIG UIT DEN ROTSSTEEN.

Uitgaven van J. A. WORMSER, te Amsterdam: MIG DIT DEfI HBTSSTEi.DOORDR, A. KUTPEE.TWEEDE BWDEL.Door bemiddeling van alle Boekhandelaren te ontbieden. ingenaaid / 3.40; gebonden / 3.90.Prijs ...

30 januari 1887
De Heraut
26 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij A. MULDER, Boekhandelaar te Pekela, is verschenen, en bij ZEd. en den sclirijver per postwissel of onder toezending van postzegels te ontbieden: Het plaatsvervangend lijden van onzen Heere Jezus Christus, naar de leer en naar de Heilige Schriften, door H. Z. KLOEKERS, Pred. te Menwe-Pe ...

30 januari 1887
De Heraut
56 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Is verschenen de éde drok van: „DE LOFSTEM.”»3- en 3-stemmig Zangbnndeltje voor Christ. Scholen en Huisgezinnen, doorJ. C. DE PÜY, NIJMEGEN.Hoofdonderwijzer te Sexbierum.PRIJS f 0.35.P. T. MILBORN. ...

30 januari 1887
De Heraut
27 woorden
P. W. J. KLAARHAMER

P. W. J. KLAARHAMER

Tot de Wet en tot de Ups!Het antwoord dat de Belijdenis der Gereformeerden geeft op de vraag: Wat is de Kerk; — welk is het ambt der geloovigen — en waaruit wordt de ware van de valsche Kerk gekend? DOORp. w. J. KLAARHAMER; Predikant te Middelburg. Prijs ƒ 0.30. ...

30 januari 1887
De Heraut
74 woorden
Kerkelijk Handboekje.

Kerkelijk Handboekje.

K. LE COINTRE, Middelburg.Bij ZALSMAN te Kampen, verschijnt: Kerkelijk Handboekje.Bevattende de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, alsmede de Post-Acta der Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden. ...

30 januari 1887
De Heraut
34 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Prijs ƒ 135.niverMet dankbaarheid mag ik vermelden, dat ik in het afgeloopen- jaar ten behoeve van het Studiefonds omstreeks ƒ 6, 000 ontvangen beb. In allen opzichte voorwaar een aanmerkelijk bedrag! En dat voor ons oog en ons hart nog hooger klimt en heerlijker beteekenis heeft, o ...

30 januari 1887
De Heraut
799 woorden
De Schorsingsbul van de Kiundert.

De Schorsingsbul van de Kiundert.

Het aantal Hiërarchische bullen en decreten wordt allengs zoo groot in aantal, dat het niet aangaat ze alle over te drukken.Toch maken we ditmaal voor de Bul in zake de Klundert een uitzondering.Men moet dit stuk eens lezen, en zich er rekenschap van geven, waar we met dit op de spi ...

30 januari 1887
De Heraut
A. A. VAN MEURS
C. M. A. J. VORSTMAN
J. K. KOCH
J. A. VAN WALSEM
KUYPER.
1456 woorden
In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven leerrede wierd door een der ontzette predikanten o. a. dit gezegd : Voor vijftig jaren zijn ook de getrouwe leden der Kerk wegens hun weerstandbieding aan de door den Staat op de Kerk gelegde macht uitgeworpen; doch toen geschiedde zulks niet door de Kerk zelv ...

30 januari 1887
De Heraut
KUYPER.
821 woorden
Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig, te zeer raak en ter snede, om het niet bijna in zijn geheel over te nemen, is het slot van wat de Prot. Noordbr. aan Ds. Merens van Utrecht heeft geantwoord: Zeer bescheiden merkt de schrijver op: Het komt niet in ons op aan Ds. M. onderricht te willen geve ...

30 januari 1887
De Heraut
1490 woorden
Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije Kerk een goed en warm woord tegen het ethische Pedantisme, dat thans vooral door de school van Ritschl gedreven, heil voor het geloof zoekt in een valsch dualisme, waarbij het niet meer aankomt op de vraag of iets werkelijk, reëel en waar zij, maar alleen of het en ...

30 januari 1887
De Heraut
608 woorden
van 3