GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
J. RADIUS,

J. RADIUS,

AiMERIKAANSCHE.Estey-Orgels, Gem-OrgelSy V. d. Tak-Orgels, zijn steeds in ruime keuze voorhanden tegen lage, doch vaste prijzen, van ƒ 65 af bijJ. RADIUS, Keizersgracht 305, Amsterdam. ...

De Heraut
23 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Is verschenen de 4de drak van: „DELOFSTEM, - en 3-stenuuis Zan^bnndeltje voor ChristScholen en Huisgezinnen, doorJ. C. DB PÜY, Hoofdonderwijzer te Sexbierum.PRIJS f 0.35.»NIJMEGEN. P. J. MILBORN. ...

De Heraut
30 woorden
P. W. HIENFELD.

P. W. HIENFELD.

IETS VflOR HET ARME VOLS, dat bslioeften aan Of^ren heeft, ENEen Woord voor Israël, als het Paaschfeest houden zal.Aandacht op Psalm 50 : 23, in verband met Ps. 51.Door P. W. HIENFELD. ...

De Heraut
32 woorden
Kerkelijk Handboekje,

Kerkelijk Handboekje,

Kerkelijk Handboekje, zijnde een uittreksel van de voornaamste acten der Nationale en Prov. Synoden, alsmede dePOST-AOTAvan de Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden.340 bladz. Prijs ƒ 1.35.Uitgave van ZALSMAN te Ka? ...

De Heraut
36 woorden
Ds. WINCKEL

Ds. WINCKEL

VERSCHENEN: Kort verhaal van de schorsing van Ds. WOCKEL en twee Rerkeraadsleden te Oudewater.Uitgegeven voor rekening van den Schrijver ten voordeele van de armen der Geref. Kerk (doleerende) aldaar en verkrijgbaar gesteld tegen toezending van 35 Cent, bij E. C. RAHMS, Boekh. te Ou ...

De Heraut
44 woorden
„PATJES”-DOMINS

„PATJES”-DOMINS

Bij de Uitgevers NIJGH & VAN DITMAR, te Rotterdam, is verschenen: PREDIRAJ^TENIVOODEN„PATJES'-DOMÏNÉS.Eenige aan- en opmerkingen naar aanleiding van het voorstel-FLEDOERUS, nu Synodaal voorstel, aangaande de instelling van een geordenden Evangelistenstand, door ...

De Heraut
47 woorden
Ook Vrouwenpolder, in Zeeland,

Ook Vrouwenpolder, in Zeeland,

Amsterdam, 8 April.Ook Vrouwenpolder, in Zeeland, kon niet langer onder de Synodale Hiërarchie blijven, en trad onder leiding van zijn Kerkeraad uit het Synodaal verband.Ook Zeeland begint dus levensteekenen te geven, en het aantal ontkomene kerken, nu reeds over de 40 geschreden, b ...

De Heraut
49 woorden
VERGADERING DER KERKERADEN

VERGADERING DER KERKERADEN

VERGADERING DER KERKERADENvan Vrijgemaakte Kerken ia Gelderland, op Donderdag 14 April 1887, des voormiddags 10 ure, in het Loge-gebouw te Arnhem.Toegankelijk ook voor Kerkeraden en Gemeenteleden uit ^Hervormde Gemeenten", die instemmmg betuigen met de formule van het Gereformeerd K ...

De Heraut
55 woorden
WERVING VOOR OOST-INDIÊ.

WERVING VOOR OOST-INDIÊ.

WERVING VOOR OOST-INDIÊ.il 79°? I Handgeld bij zes-jarlge verWntenls / 300. liederlanilers j Aanbrepgpremie . „10.Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij cci een der Plaatselijke of Garnizoens-Gommandanten of bii den Commandant van het Werfdépót, Inlichtingen ...

De Heraut
55 woorden
CHRISTELIJKE KERK,

CHRISTELIJKE KERK,

Als deugdelijk en blijvend boekgeschenk, vooral ook voor jeugdige en aanstaande LID­ MATEN der Christelijke Kerk, verdient ongetwijfeld aanbeveling: De Sde herziene en vermeerderde druk van deGESCHIEDENISDERCHRISTELIJKE KERK, DOOR F. VAN KOOY.Dit werk bev ...

De Heraut
55 woorden
van 3