GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
Ook Vrouwenpolder, in Zeeland,

Ook Vrouwenpolder, in Zeeland,

Amsterdam, 8 April.Ook Vrouwenpolder, in Zeeland, kon niet langer onder de Synodale Hiërarchie blijven, en trad onder leiding van zijn Kerkeraad uit het Synodaal verband.Ook Zeeland begint dus levensteekenen te geven, en het aantal ontkomene kerken, nu reeds over de 40 geschreden, b ...

De Heraut
49 woorden
Nieuws Vonnissen.

Nieuws Vonnissen.

De Amsterdamsche broederen kregen deze week nogmaals een vonnis over het eerste vonnis heen.Een daarvan deelen we als curiosum mede: Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland.No. 4967. AFSCHRIFT. Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holl ...

De Heraut
A. G. JANS.
A. MAAGH KNIPHUIZEN.
H. V. CLAASEN.
J. W. van HOOGSTRATEN.
DR. C. G. VON REKKEN.
F. ROOY.
505 woorden
„Wonderbaarlijk omlaag gedaald.”

„Wonderbaarlijk omlaag gedaald.”

[GOEDB VRIJDAG.] Hare onreinheid is in hare zoomen, zij heeft niet gedacht aan haar uiterste; daarom is zij wonderbaarlijk omlaag gedaald; zij heeft geenen trooster; Heere! zie mijne ellende aan, want de vijand maakt zich groot. (Klaagl. 1 : 9.) ...

De Heraut
KUYPER.
1308 woorden
Onze opmerking, dat in het Statuut

Onze opmerking, dat in het Statuut

Onze opmerking, dat in het Statuut van het kerkgenootschap der Gescheidenen, Kerkorde in stee van „Kerkenordening" gelezen wordt, en dat niet de inzijnde, maar de overkomende personen in art. 2 voorop worden genoemd, vatte niemand op als een zoeken van spijkers op laag water.Het heeft hier ...

De Heraut
475 woorden
Niet zonder droefheid bespeurt

Niet zonder droefheid bespeurt

Niet zonder droefheid bespeurt men, hoe het schorsen, afzetten, ontzetten en uitzetten nog altoos zonder sparen of verpoozen in het Hervormd kerkgenootschap doorgaat.Van 1816 af heeft dit genootschap aide macht bezeten, om tot zulk een klopjacht over te gaan, en al deze zeventig jaren heel ...

De Heraut
1170 woorden
„Uitermate verhoogd!”

„Uitermate verhoogd!”

[AASCHFEEST.] Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Filipp. 2 : 9. Ons Paaschteest heet naar Pascha, een woord van oud-Hebreeuwschen oorsprong, dat eigenlijk „voor den dag komen, " „doorbreken, " „er uitkomen" beteekent. Als h ...

De Heraut
KUYPER.
2550 woorden
Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver dezes, na kennis te hebben genomen van het vonnis der kerkelijke besturen, waarbij 75 Opzieners en Armverzorgers te Amsterdam ontzet wierden uit hun ambten, hiervan dit: En dit alles, deze opeenhooping van reclitsverkrachting, machtsoverschrijding en ...

De Heraut
396 woorden
Met onbetwistbare juistheid

Met onbetwistbare juistheid

Met onbetwistbare juistheid heeft de heer Docent Wielenga in zijn redevoering over de Doleerende Kerken aangetoond, wat trouwens niemand ooit weersproken had, dat de doleerende kerken die in de 17e eeuw tegenover het Remonstrantisme optraden, niet gebroken hebben met het toenmalig kerkverband. ...

De Heraut
1063 woorden
Iets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Iets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXI. DE THEOLOGISCHE STUKKEN. Lang genoeg had de Classis zich nu bezig gehouden met de feiten en gesprekken, van welke Ds. Stroobant beschuldigd was. Het werd nu meer dan tijd de leerpunten onder de oogen te zien, tenzij de beschuldi ...

De Heraut
DE GAAV FORTMAN
756 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitscllland. Kiesrecht der Gemeenteleden. De Gereformeerde bond en de leer der verkiezing.De kerkelijke besturen van de Evangelische kerk van Duitschland, vooral in Pruisen, meenden een daad van grootmoedigheid te verrichten, teen zij den gemeenten de vrijheid gaven hare eigene leeraars t ...

De Heraut
WINCKEL.
1684 woorden
van 3