GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
A. VAN VEELO,

A. VAN VEELO,

HeiliegiiiTaiiileBeforMiieder Geref. Kerk teKIiindert, DOORA. VAN VEELO, V. D. M. te Klundert.Prijs 30 Cents.Het Godslam geslacht.ertig) Lijdenspreeken door A. VAN VEELO, V. D. M. te Klundert. Prijs ingen. ƒ 3.—, geb. in stempelband ƒ 3.60.V ...

De Heraut
63 woorden
„PETAHJA.”

„PETAHJA.”

Heden verscheen No. i van„PETAHJA.”VriÜgemaakte des Heeren.Maandschrift onder redactie vanDs. F. P. L. C. VAiV LINGfilV te Zetten.Prijs per jaar ƒ 1.—.Inhoud van No. i: Onze naam. — Psalm 126 13. — Uit vorige dagen. — Dejaloerschheid Gods. — Prediking. — ...

De Heraut
69 woorden
De Administratie van „De Heraut”

De Administratie van „De Heraut”

De Administratie van „de Heraut" verzoekt beleefdelgk aan die geabonneerden, welke dit blad direct (dus buiten tusschenkomst van boekhandelaren of Postadministratiën) van haar ontvangen, haar de verschuldigde abonnementsgelden, zijnde f 1.20, per Postwissel vóór den 15 April e.k. te willen toezen ...

De Heraut
70 woorden
J. A. SCHUURMAN.

J. A. SCHUURMAN.

Faschen. Selpenis.FEESTGESOHEIIvoor let Nettjtóejjiristelp Volk.HET BIIBELSGH WOORDENBOEK, van H. ZELLEB, BEARBEID DOORJ A. SOHlüRMiN Johza.cnJ P. G, WÊSTHOFF.Een uitstekende handleiding bij het lezen en onderzoeken der Heilige Schrift, waarin diep ...

De Heraut
96 woorden
Kerkelijke Berichten

Kerkelijke Berichten

Viertal. NEDERLANDSCH HERV. KERKGENOOTSCHAP. Willemsoord: J. Brutel de Ia Rivière te Houtrijk en Polanen, H. Wildeboer te Benthuizen, L. J. Blanson Henkemans te Bahr en Lathem en J. Vinke te Enter. Drietal. ...

De Heraut
312 woorden
Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver dezes, na kennis te hebben genomen van het vonnis der kerkelijke besturen, waarbij 75 Opzieners en Armverzorgers te Amsterdam ontzet wierden uit hun ambten, hiervan dit: En dit alles, deze opeenhooping van reclitsverkrachting, machtsoverschrijding en ...

De Heraut
396 woorden
Onze opmerking, dat in het Statuut

Onze opmerking, dat in het Statuut

Onze opmerking, dat in het Statuut van het kerkgenootschap der Gescheidenen, Kerkorde in stee van „Kerkenordening" gelezen wordt, en dat niet de inzijnde, maar de overkomende personen in art. 2 voorop worden genoemd, vatte niemand op als een zoeken van spijkers op laag water.Het heeft hier ...

De Heraut
475 woorden
Nieuws Vonnissen.

Nieuws Vonnissen.

De Amsterdamsche broederen kregen deze week nogmaals een vonnis over het eerste vonnis heen.Een daarvan deelen we als curiosum mede: Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland.No. 4967. AFSCHRIFT. Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holl ...

De Heraut
A. G. JANS.
A. MAAGH KNIPHUIZEN.
H. V. CLAASEN.
J. W. van HOOGSTRATEN.
DR. C. G. VON REKKEN.
F. ROOY.
505 woorden
Iets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Iets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXI. DE THEOLOGISCHE STUKKEN. Lang genoeg had de Classis zich nu bezig gehouden met de feiten en gesprekken, van welke Ds. Stroobant beschuldigd was. Het werd nu meer dan tijd de leerpunten onder de oogen te zien, tenzij de beschuldi ...

De Heraut
DE GAAV FORTMAN
756 woorden
Inwending Zending.

Inwending Zending.

Aan het volgende zij hier nog bijtijds een plaatsje vergund; we voegen er bij, dat, mochten de omstandigheden een anderen tijd gewenscht maken, dit niet ter zake afdoet. Gebedsvereeniging tot heiliging; van den Rustdag. De ten vorigen jare ook hier te lande v ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
794 woorden
van 3