GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
P. W. HIENFELD.

P. W. HIENFELD.

IETS VflOR HET ARME VOLS, dat bslioeften aan Of^ren heeft, ENEen Woord voor Israël, als het Paaschfeest houden zal.Aandacht op Psalm 50 : 23, in verband met Ps. 51.Door P. W. HIENFELD. ...

De Heraut
32 woorden
J. RADIUS,

J. RADIUS,

AiMERIKAANSCHE.Estey-Orgels, Gem-OrgelSy V. d. Tak-Orgels, zijn steeds in ruime keuze voorhanden tegen lage, doch vaste prijzen, van ƒ 65 af bijJ. RADIUS, Keizersgracht 305, Amsterdam. ...

De Heraut
23 woorden
Ds. WINCKEL

Ds. WINCKEL

VERSCHENEN: Kort verhaal van de schorsing van Ds. WOCKEL en twee Rerkeraadsleden te Oudewater.Uitgegeven voor rekening van den Schrijver ten voordeele van de armen der Geref. Kerk (doleerende) aldaar en verkrijgbaar gesteld tegen toezending van 35 Cent, bij E. C. RAHMS, Boekh. te Ou ...

De Heraut
44 woorden
CHRISTELIJKE KERK,

CHRISTELIJKE KERK,

Als deugdelijk en blijvend boekgeschenk, vooral ook voor jeugdige en aanstaande LID­ MATEN der Christelijke Kerk, verdient ongetwijfeld aanbeveling: De Sde herziene en vermeerderde druk van deGESCHIEDENISDERCHRISTELIJKE KERK, DOOR F. VAN KOOY.Dit werk bev ...

De Heraut
55 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Is verschenen de 4de drak van: „DELOFSTEM, - en 3-stenuuis Zan^bnndeltje voor ChristScholen en Huisgezinnen, doorJ. C. DB PÜY, Hoofdonderwijzer te Sexbierum.PRIJS f 0.35.»NIJMEGEN. P. J. MILBORN. ...

De Heraut
30 woorden
A. VAN VEELO,

A. VAN VEELO,

HeiliegiiiTaiiileBeforMiieder Geref. Kerk teKIiindert, DOORA. VAN VEELO, V. D. M. te Klundert.Prijs 30 Cents.Het Godslam geslacht.ertig) Lijdenspreeken door A. VAN VEELO, V. D. M. te Klundert. Prijs ingen. ƒ 3.—, geb. in stempelband ƒ 3.60.V ...

De Heraut
63 woorden
De Administratie van „De Heraut”

De Administratie van „De Heraut”

De Administratie van „de Heraut" verzoekt beleefdelgk aan die geabonneerden, welke dit blad direct (dus buiten tusschenkomst van boekhandelaren of Postadministratiën) van haar ontvangen, haar de verschuldigde abonnementsgelden, zijnde f 1.20, per Postwissel vóór den 15 April e.k. te willen toezen ...

De Heraut
70 woorden
Vrij Universiteit.

Vrij Universiteit.

Vrije Universiteit.ƒGod is ons genegen • Onze God geeft zegen.Rijmps. 67 : 3.Schreef ik onlangs over Arasterdam, laat mij nu eens iets over een zeer klein plaatsje mógen mededeelen.Een md der Commissie tot vermeerdering der Inkomsten is nu eenmaal iemand, die de ...

De Heraut
1182 woorden
Kerkelijk Handboekje,

Kerkelijk Handboekje,

Kerkelijk Handboekje, zijnde een uittreksel van de voornaamste acten der Nationale en Prov. Synoden, alsmede dePOST-AOTAvan de Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden.340 bladz. Prijs ƒ 1.35.Uitgave van ZALSMAN te Ka? ...

De Heraut
36 woorden
van 3