GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
„PETAHJA.”

„PETAHJA.”

Heden verscheen No. i van„PETAHJA.”VriÜgemaakte des Heeren.Maandschrift onder redactie vanDs. F. P. L. C. VAiV LINGfilV te Zetten.Prijs per jaar ƒ 1.—.Inhoud van No. i: Onze naam. — Psalm 126 13. — Uit vorige dagen. — Dejaloerschheid Gods. — Prediking. — ...

De Heraut
69 woorden
De Volksherk.

De Volksherk.

Het feit, dat het derikbeeld van een Volkskerk in strijd is met de belijdenis „(f^r eetiwi^e Verkiezing", staat dus boven bedenking vast, en reeds te dezer oorzake kan een Volkskerk nooit passen in een Gereformeerde Belijdenis, die het „hart der kerk", d. i. het „cor ecclesiae' juist in de vrijma ...

De Heraut
KUYPER.
1212 woorden
J. A. SCHUURMAN.

J. A. SCHUURMAN.

Faschen. Selpenis.FEESTGESOHEIIvoor let Nettjtóejjiristelp Volk.HET BIIBELSGH WOORDENBOEK, van H. ZELLEB, BEARBEID DOORJ A. SOHlüRMiN Johza.cnJ P. G, WÊSTHOFF.Een uitstekende handleiding bij het lezen en onderzoeken der Heilige Schrift, waarin diep ...

De Heraut
96 woorden
„PATJES”-DOMINS

„PATJES”-DOMINS

Bij de Uitgevers NIJGH & VAN DITMAR, te Rotterdam, is verschenen: PREDIRAJ^TENIVOODEN„PATJES'-DOMÏNÉS.Eenige aan- en opmerkingen naar aanleiding van het voorstel-FLEDOERUS, nu Synodaal voorstel, aangaande de instelling van een geordenden Evangelistenstand, door ...

De Heraut
47 woorden
VERGADERING DER KERKERADEN

VERGADERING DER KERKERADEN

VERGADERING DER KERKERADENvan Vrijgemaakte Kerken ia Gelderland, op Donderdag 14 April 1887, des voormiddags 10 ure, in het Loge-gebouw te Arnhem.Toegankelijk ook voor Kerkeraden en Gemeenteleden uit ^Hervormde Gemeenten", die instemmmg betuigen met de formule van het Gereformeerd K ...

De Heraut
55 woorden
Inwending Zending.

Inwending Zending.

Aan het volgende zij hier nog bijtijds een plaatsje vergund; we voegen er bij, dat, mochten de omstandigheden een anderen tijd gewenscht maken, dit niet ter zake afdoet. Gebedsvereeniging tot heiliging; van den Rustdag. De ten vorigen jare ook hier te lande v ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
794 woorden
Kerkelijke Berichten

Kerkelijke Berichten

Viertal. NEDERLANDSCH HERV. KERKGENOOTSCHAP. Willemsoord: J. Brutel de Ia Rivière te Houtrijk en Polanen, H. Wildeboer te Benthuizen, L. J. Blanson Henkemans te Bahr en Lathem en J. Vinke te Enter. Drietal. ...

De Heraut
312 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Een Begrafenis in Japan. Een Hollandsch zendeling, die uit Amerika kwam en onlangs een tijd in Japan heeft vertoefd, deelt ons daarvan een en ander mee, dat waarlijk wel verdient eens door de vrienden gelezen te worden. We geven 't hier maar verkort.Het heef ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
969 woorden
WERVING VOOR OOST-INDIÊ.

WERVING VOOR OOST-INDIÊ.

WERVING VOOR OOST-INDIÊ.il 79°? I Handgeld bij zes-jarlge verWntenls / 300. liederlanilers j Aanbrepgpremie . „10.Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij cci een der Plaatselijke of Garnizoens-Gommandanten of bii den Commandant van het Werfdépót, Inlichtingen ...

De Heraut
55 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordeli/kheid van de Redactie.Haarlem., 30 Maart 1887.Aan de Redactie van de Heraut.Mag ik u voor het volgende bescheidenlijk een plaats verzoeken? Tot dusver hadden de belijders onzes Heeren de droeve ervaring opgedaan, dat er menschen waren, die door on ...

De Heraut
G. MILO.
1281 woorden
van 3