GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-01-11
Bij J. BRANDT & ZOON,

Bij J. BRANDT & ZOON,

Bij J. BRANDT & ZOON, op het Rusland, TTITC^EVEBS en BINDEBSJXEB.BIJBlSIiS en ^EIRlCBOlllEïiN, zijn steeds voorhanden PS4L91EK enz.alle soorten BIJBELS, TESTAJIEMTE», ...

11 januari 1891
De Heraut
22 woorden
W. MULDER, V. D. M.

W. MULDER, V. D. M.

M ijne geliefde Echtgenoote S. W. VANDEN HOEK werd heden door 's Heeren goedheid verlost van een welgeschapen ZOON. W. MULDER, V. D. M.Harderwyk, 5 Jan. 1891. (55°) ...

11 januari 1891
De Heraut
28 woorden
A. VAN ROSSUM'S

A. VAN ROSSUM'S

Wen Trage den nieuwen Catalogros.A. VAN BOSSUM'SGoedkoopste Bijbel Magazijn, Singel S31 S3, te Amsterdam, is ruim voorzien van alle soorten Bijbels en Herkboekm.fliF" Speciale Binderij voor Bijbels en Kerkboeken. Oude Bijbels worden Ingernild. ...

11 januari 1891
De Heraut
33 woorden
Dames

Dames

I DE TOKO, te Oist, • levert franco thuis rembours, 4^/2 K. G. extra fijne Geld Koiikw«»rst, è. / 4 50; 41/3 K. G. id. Büterlitrameiiworst, è ƒ 6 —.Alles bereid van de fijnste vleezen. Strengste keur. ...

11 januari 1891
De Heraut
37 woorden
A. JONGBLOED.

A. JONGBLOED.

Hiermede betuigen wij- onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van onzen dierbaren Zoon en Broeder PIETER. A. JONGBLOED. B. SYBRANDY. Mede namens Kinderen enBehuwdkinderen. Sneek, 6 Jan. 1891. (S49) ...

11 januari 1891
De Heraut
39 woorden
ORGELS

ORGELS

ORCIEi: .Sra Aleianto, Kre et Is, te Parijs.Oenerale rertegenwoordiger dier Ërma voor Iede^ lasd en EoloniëB, Th. I. JASSEN, te 'sHertogenbosch.Deze Orgels worden door de grootste Musicials: HEINZE, RICHARD HOL, LEFÈBRE, VER'HEVEN, MAARTIN BOLTES en ander ...

11 januari 1891
De Heraut
41 woorden
DE VRIJE KERK.

DE VRIJE KERK.

Heden verscheen de Jannari-aflerering' vanDE VRIJE KERK.Vereeaiging van Christel. Gereforffleerde Stemmen, onder redactie van H. BEUKER.Zeventiende laargang.Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks in afleveringen van 3 vel. Prijs per jaarg. ƒ3.—.De inteeke ...

11 januari 1891
De Heraut
42 woorden
BIBLIA

BIBLIA

Door de stremming der vaart konden buitenlandsche goederen, noodig voor ons Bijbelwerk niet aan ons adres komen. Nu wij met groote moeite en kosten in het bezit kwamen, kan de 4de aflevering; vanvóór 15 Januari worden verzonden.De Directie van de Flakk. Boekd. te DliddelbBrDls. ...

11 januari 1891
De Heraut
44 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geahomeerden op DE HERAUT loordt beleefdelijk verzocht^ de abonnemenisgelden over het kwartaal^ geëindigd 31 Dec.j.l.., ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken. A A C F DOp ontvangst van den postmssel lOQvdt den afzender daarvan bericht A gezonden.J. A. WORMSER, ...

11 januari 1891
De Heraut
J. A. WORMSER
49 woorden
P. VAN EIJK

P. VAN EIJK

P. VAN SU K, FIRMA JOHANNES KB, AMEB, & Co., Bam IS-l? , Amsterdam.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding va ...

11 januari 1891
De Heraut
52 woorden
van 4