GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche kerk" begint men al meer in kerkelijke vergaderingen aan politiek te doen. Zoo las men dezer dagen weer in onderscheidene bladen dit bericht omtrent een politieke bespreking op een classis gehouden."In de vergadering van de Amsterdamsche cla ...

De Heraut
718 woorden
E Voto Dordraceno.

E Voto Dordraceno.

De inteekening op E VOTO DOR-DRACENO (de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus) door Dr. A. KUYPER, als premie voor de abonnenten van de Heraut^ blijft opengesteld op de voorwaarden vermeld in het No. van 14 Juni j.I. en herhaald ir de volgende nummers.ledere inteekenaar ...

De Heraut
J. A
WORMSER.
WINCKEL.
709 woorden
Gereformeerde Bezindheid.

Gereformeerde Bezindheid.

Ned. Geret. tierken. DBIETALLKIT : Sneek, K. Femhout te Dordrecht, P. de Groot te Rinsumageest en P. N. Kruijswijk Hoogeveen. - Vreeswijk, P. Zijlmans, cand. aan de V. U., G. J. Barger te Driebergen en D. C. P, Sluijter te Vianen, TWEETALLEN : Zuidland, W, d ...

De Heraut
616 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Niet lang meer, dan is ook dit jaar weer ten einde. En met het oog op de rekening van ontvangst en uitgaaf van het Studiefonds vrees ik, dat we wederom met een groot tekort zullen moeten besluiten. Ja zelfs, zoo als de stand van zaken op het oogenblik is, hebben wij nog ...

De Heraut
614 woorden
Nog met een enkel woord dienen we

Nog met een enkel woord dienen we

Nog met een enkel woord dienen we terug te komen op de oratie van Prof. Woltjer.Niet om op die oratie zelve m te gaan. Daar toch is de aard van ons blad niet naar. Misschien zou een enkel maal een theologische oratie nader kunnen besproken worden. Maar juridische of philologische redevoeri ...

De Heraut
581 woorden
Van Neerland's Litteratuur

Van Neerland's Litteratuur

Van Neerland's LitteratuurHet voortreffelijkste.Mooier Geschenk dan één of meer fraai irebondea Werken van KleTr. BOSUOOM— TOl/SSAI«T, is moeielijk denkbaar.Graaf Pepoli, de roman van een rijk Edelman, in Prachtband /3.50, Het Huis Lauernessc, in Prachtb. / iï.öO. Dian ...

De Heraut
180 woorden
DE GEREFORMEERDE EERE

DE GEREFORMEERDE EERE

DE GEREFORMEERDE EERERed. Br. Ph. i. HOEDEMAKER; Medew.; Prof. H. G. KLEYN, Ds. J. W. FELIX, J. NIERSTRASZ, P. J. ERINGA. J. G. VERHOEFF, H. MALCOMESIUS en anderen.Prijs per jaargang slechts ƒ 3.60.De referaten op de jongste Classic, vergad. te Amsterdam gehouden over i> h ...

De Heraut
151 woorden
Voor het Stadietonds:

Voor het Stadietonds:

ƒ 1, 04; door den heer C, Brouwer te Ouderkerk a/d IJ., uit Krimpen a/d Lek, van B. f 2, van d. J. I, samen ƒ 3; door den heer Berendsen te Brummen, van B. W. ƒ i, van E. te B. / I, van mej. Wed. D. / i, van G. B. / 0.75, van J. V. d. K. ƒ i, van G. W. B. f i, van G. J. T. ƒ i, van E. K. ƒ r, sam ...

De Heraut
150 woorden
FILIPPUS' SCHEURKALENDER.

FILIPPUS' SCHEURKALENDER.

^^^^*^^vDe prijs van dezen prachtigen en de-1^5^ gelijken Kalender is slechts 75 Ct.gede^raj? «\verspreidingMet de PREMIE 90 Cent. De"«^x Premie bestaat uit een tijdpreek< ^K\^ van Ds. GISPEN, uitgesproken^v3^\." '^^^ '^''^"'^'^ ^^^ Synod ...

De Heraut
130 woorden
De berichten uit Amerika, in zooverre

De berichten uit Amerika, in zooverre

De berichten uit Amerika, in zooverre het de verdediging van het Calvinisme geldt, luiden niet ongunstig.Althans van het stuk Calvinisme en Revisie is een tweede afzonderlijke uitgave verschenen, en gelijktijdig is door den heer De Vries een Engelsche vertaling geleverd van de redevoering ...

De Heraut
KUYPER.
107 woorden
van 4