GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Kort en zakeiyk. In de vorige eeuw had men in de raadsvergadering des konings van Engeland een heer, die zich onderscheidde daardoor, dat hij nooit meer sprak dan noodig was en ook zelden of nooit zeer lang.Dat • nu is niet zoo gemakkelijk en hij verhaalt on ...

De Heraut
HoOGENBIRK.
1067 woorden
plaatselijke Kerkbode

plaatselijke Kerkbode

Een BOËÜDRUKKER, wiens Stoom-Drukkerij gelegen is aan Spoor en Telegraaf, wil gaarne in connextie treden met Gereforniferde Kerken, om voor niet veel geld wekelijks eenplaatselijke Kerkbodete leveren van voldoend formaat. Inlichtingen worden gaarne verstrekt hoe te handelen, om de k ...

De Heraut
57 woorden
BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜDe ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van Kerst buekjes enz., ten dienste van Zondagsscholen, Bueken en Tijdschriften, diverse Psalmboekjes, alle soorten van Drukwerk. Inteekening op alle Christelijke Schem kalenders, Jaarboekjes, Alma na ...

De Heraut
64 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Niet lang meer, dan is ook dit jaar weer ten einde. En met het oog op de rekening van ontvangst en uitgaaf van het Studiefonds vrees ik, dat we wederom met een groot tekort zullen moeten besluiten. Ja zelfs, zoo als de stand van zaken op het oogenblik is, hebben wij nog ...

De Heraut
614 woorden
GOLDSCHMEDING'S

GOLDSCHMEDING'S

JüulliULUlilUiüWAKHOESSTRAAT 141, AMSTERDAM.Mo- ei Orgellianilel, bericht de ontvangst van eene belangrijke partij PIANO'S en AMERIKAANSCHE ORGELS, in de grootste verscheidenheid van modellen en prijzen.Onze geheel eenige sorteering PIANINO'S en AMERIKAANSCHE ORGELS be ...

De Heraut
89 woorden
Voor het Stadietonds:

Voor het Stadietonds:

ƒ 1, 04; door den heer C, Brouwer te Ouderkerk a/d IJ., uit Krimpen a/d Lek, van B. f 2, van d. J. I, samen ƒ 3; door den heer Berendsen te Brummen, van B. W. ƒ i, van E. te B. / I, van mej. Wed. D. / i, van G. B. / 0.75, van J. V. d. K. ƒ i, van G. W. B. f i, van G. J. T. ƒ i, van E. K. ƒ r, sam ...

De Heraut
150 woorden
FILIPPUS' SCHEURKALENDER.

FILIPPUS' SCHEURKALENDER.

^^^^*^^vDe prijs van dezen prachtigen en de-1^5^ gelijken Kalender is slechts 75 Ct.gede^raj? «\verspreidingMet de PREMIE 90 Cent. De"«^x Premie bestaat uit een tijdpreek< ^K\^ van Ds. GISPEN, uitgesproken^v3^\." '^^^ '^''^"'^'^ ^^^ Synod ...

De Heraut
130 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgelhandel.P. VAN LEEUWEK & ZOON, Warmoesstraat 73, Amsterdam.BTTIIUCZ: KETJZE in prijzen van ƒ 65, f 85, ƒ100 etc. ...

De Heraut
14 woorden
HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

VR4AG DEHOUTSKOOL-BRIQUETTENvan de Veluwsche Briqaettenfabriek te Emst, welke z eer licht en voordeelig in gebruik en prijs zijn.Solide afnemers gevraagd door J. VLASVELD. ...

De Heraut
25 woorden
VRAAGT en VERSPREIDT:

VRAAGT en VERSPREIDT:

VRAAGT en VERSPREIDT: DE JOOD, Een waarschnwend woord aan den Christen, DOOKA. VAM ROS. 4de vermeerderde uitgave. Prijs 35 Cent.In 15 Bladen, aanbevolen als een nuttig degelijk en interessant werkje.De eerste uitgaven zijn in 3 maanden verkocht. — Bij all ...

De Heraut
56 woorden
van 4