GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Dames katoenen Costumes

Dames katoenen Costumes

...

De Heraut
0 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgelhandel.P. VAN LEEUWEK & ZOON, Warmoesstraat 73, Amsterdam.BTTIIUCZ: KETJZE in prijzen van ƒ 65, f 85, ƒ100 etc. ...

De Heraut
14 woorden
BEROEMDE Pianino

BEROEMDE Pianino

BEROEMDE PianinoA L vin bruikleen aangeboden bij iemand die geneigd is tot aankoop. Adres, motto: /"/(üfflirtcc bureau dezer courant.I p ...

De Heraut
21 woorden
HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

VR4AG DEHOUTSKOOL-BRIQUETTENvan de Veluwsche Briqaettenfabriek te Emst, welke z eer licht en voordeelig in gebruik en prijs zijn.Solide afnemers gevraagd door J. VLASVELD. ...

De Heraut
25 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Dr. A. ICUYPER ontvangen: van A. D. H. te Dockum ƒ 2.50, Dr. W. H. N. te D.Door Ds. J. H. HOUTZAGERS, van J. v, d. B. te Aarlanderveen ƒ 5. Totaal ontvangsten ƒ 1794.211/2. ...

De Heraut
31 woorden
BREEBAARFs Orgelhandel,

BREEBAARFs Orgelhandel,

Verschenen een bundel inh. lo stukken van Beethoven, Mozart e. a., speciaal voor Amerik. Orgels; met aanwijzing der registers. Boor de grootste musici gunstig gerecenseerd. Franco tegen inzending van go cents.BREEBAARFs Orgelhandel, Damrak 23. — Amsterdam.Best adres voor ecll ...

De Heraut
41 woorden
P. VANEIJK

P. VANEIJK

P. VAM EU K, FIBMA JOHANNES KRAMER & Co., Dam 15-17, Axnsterdaiii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIÈN en BELEENINGEN, Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder ...

De Heraut
54 woorden
VRAAGT en VERSPREIDT:

VRAAGT en VERSPREIDT:

VRAAGT en VERSPREIDT: DE JOOD, Een waarschnwend woord aan den Christen, DOOKA. VAM ROS. 4de vermeerderde uitgave. Prijs 35 Cent.In 15 Bladen, aanbevolen als een nuttig degelijk en interessant werkje.De eerste uitgaven zijn in 3 maanden verkocht. — Bij all ...

De Heraut
56 woorden
plaatselijke Kerkbode

plaatselijke Kerkbode

Een BOËÜDRUKKER, wiens Stoom-Drukkerij gelegen is aan Spoor en Telegraaf, wil gaarne in connextie treden met Gereforniferde Kerken, om voor niet veel geld wekelijks eenplaatselijke Kerkbodete leveren van voldoend formaat. Inlichtingen worden gaarne verstrekt hoe te handelen, om de k ...

De Heraut
57 woorden
BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜDe ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van Kerst buekjes enz., ten dienste van Zondagsscholen, Bueken en Tijdschriften, diverse Psalmboekjes, alle soorten van Drukwerk. Inteekening op alle Christelijke Schem kalenders, Jaarboekjes, Alma na ...

De Heraut
64 woorden
van 4