GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-21
L.G.WEISZ & CO.

L.G.WEISZ & CO.

•9 L G. WEISZ & COommlssionaini 1B Qlecten, Frinsengraelit bU de Prinsenstraat, No. 167, ...

21 november 1897
De Heraut
15 woorden
Van G.KRAMER.

Van G.KRAMER.

Verschenen bij de Uitgevers-Maatschappij „DE VECHT", Dir. A. G, D, GERRITSEN, Breukelen: Het verband van Doop en Wedergeboorte.Nagelaten Dogmenhistorischevan G.Prijs f 2.Ï0.KRAMER.Studie, ...

21 november 1897
De Heraut
23 woorden
Schoone Orgel

Schoone Orgel

Sohoone Orgemuziek laat zich het best vertolken op eenStory & Clark Orgel.Een fijne collectie, tot de laagste prijzen, vindt u bijörplIaiiMDAMRAK 23. — AMSTERDAM. ...

21 november 1897
De Heraut
24 woorden
De Ethiek

De Ethiek

Verschenen bij W. KIRCHNER, Amsterdam tDe EthiekIN DEGereformeerde Theologie.BEDE bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije DniTersiteit, op 20 October 1897.DOORDr, "VV: GEESINJS: . PrJtJs ƒ 1.25. ...

21 november 1897
De Heraut
28 woorden
Ds.E. KROPVELD.

Ds.E. KROPVELD.

Verschenen bij W. KIRCHNER, te Amsterdam : De zeUbeproeving vóór het AvondmaalVOORBEREIDINGSPREOIKATIE, gehouden te Waddingsveen7 November 1897, doorOs. E. KROPVELO. rrijs f O.IB.Heeren Predikanten en Ouderlingen worden bijzonder op deze uitgave attent gemaakt, ...

21 november 1897
De Heraut
47 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

EUR, Wirma JOHJLJNTJSTElS KIRJA-MIBSR & Co.Wf BAM 15-17. AMSTEBDAi. "aiKoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudeü, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEENINGEN. Nemen geldei è DEPOSITO 1/2 pCt. onder de pro ...

21 november 1897
De Heraut
48 woorden
F.P.D'HUIJ.

F.P.D'HUIJ.

met premie worden verzonden. Van de kostelijke premie: |, Geestelijke Veplatingen"g door VoETius en HOORNBEEK, liet het Geref. Trakt. Gen, er eenige duizenden meer drukken, teneinde haar als de Kalenders uitverkocht zijn nog te kunnen leveren. Ze is 324 pag. en kost slechts in prachtband 75 en in ...

21 november 1897
De Heraut
59 woorden
„De Wensch aller Heidenen.”

„De Wensch aller Heidenen.”

JfBy D. DONIfER te Leidea is verschenen: De Wensch aller Heidenen.ZENDINGSKALENDER VOOR 1898.In 6 bladen, beide zijden bedrukt, geeft Ds. H. DIJKSTRA belangrijke Mededeelingen en Verhalen op het gebied der Zending. Onder de platen komen ook voor de portretten van Prof. ...

21 november 1897
De Heraut
64 woorden
Nota Bene.

Nota Bene.

Het Register op £ Voto is dezer dagen afgezonden, of wordt afgezonden aan alle inteekenaren die den bepaalden prijs van ƒ0.75 per exemplaar ten volle aan het Bureel van de Heraut voldaan hebben.Zij, die óf nog niet betaalden, óf niet den vollen prijs, worden hiermede aangemaand, ten spoedi ...

21 november 1897
De Heraut
65 woorden
Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving nHMD6ELD ƒ200.- (twee honderd gulden), bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie, met onbepaald verlof of in werkelijken dienstf bij het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd te wo ...

21 november 1897
De Heraut
78 woorden
van 3