GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-21
Door Kinderen.

Door Kinderen.

EEN OMKEER. De drie knapen leerden er flink op los, doch Kasper was onbetwistbaar de eerste, 't Was opmerkelijk zoo vlug als hij leerde, zoo nauwkeurig als hij alles onthield. Meer dan eens kwamen, toen een paar jaren waren voorbijgegaan, de zoons van den dominee s ...

De Heraut
1196 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Sereformeerde Kerken.BEROEPEN: Strijen c. a., G. de Braal, te Oosterbeek. — Veere (Walch.l, P. J. Baaij, te Kamperland (gem. Wissekerke). — 'sGravenhage B, J. E. Vonkenberg, te Voorthuizen. — Monttoort en Linschoten, A. de Vlieg, te Renkum. — Middelburg B, J Breukelaar, te Bodegraven. — St ...

De Heraut
352 woorden
JAEQUELINE C. RUTGERS.

JAEQUELINE C. RUTGERS.

llMSTERDilll.„Dr. SÉnrer's Hospitaal".Ontvangen April—October I897.Contribution: Aalten (ii h.) ƒ 27.50; Abcoude ƒ 2, 50; Amersfoort (13 h, ) ƒ 32, 50; Amsterdam (92 h, ) / 245.50; Anjum (2 h.) ƒ5; Apeldoorn (15 h.) ƒ 56.25; Arnhem (43 h.) ƒ 107.50; Assen (3 h.) ƒ 6.50; Baarn ...

De Heraut
561 woorden
S.J.SEEFAT.

S.J.SEEFAT.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbDtIëo: Door den heer A. B. Jonker te Roodeschool ƒ13.50; door den heer G. Knijpers te Sprang ƒ22; door den heer F, A. v. d. Bos te Wommels ƒ 104, 50; door den heer Abr. Maas te Vrouwepolder ƒ 9; door den heer K. Olthofif ...

De Heraut
422 woorden
„De Wensch aller Heidenen.”

„De Wensch aller Heidenen.”

JfBy D. DONIfER te Leidea is verschenen: De Wensch aller Heidenen.ZENDINGSKALENDER VOOR 1898.In 6 bladen, beide zijden bedrukt, geeft Ds. H. DIJKSTRA belangrijke Mededeelingen en Verhalen op het gebied der Zending. Onder de platen komen ook voor de portretten van Prof. ...

De Heraut
58 woorden
F.P.D'HUIJ.

F.P.D'HUIJ.

met premie worden verzonden. Van de kostelijke premie: |, Geestelijke Veplatingen"g door VoETius en HOORNBEEK, liet het Geref. Trakt. Gen, er eenige duizenden meer drukken, teneinde haar als de Kalenders uitverkocht zijn nog te kunnen leveren. Ze is 324 pag. en kost slechts in prachtband 75 en in ...

De Heraut
58 woorden
Schoone Orgel

Schoone Orgel

Sohoone Orgemuziek laat zich het best vertolken op eenStory & Clark Orgel.Een fijne collectie, tot de laagste prijzen, vindt u bijörplIaiiMDAMRAK 23. — AMSTERDAM. ...

De Heraut
23 woorden
L.G.WEISZ & CO.

L.G.WEISZ & CO.

•9 L G. WEISZ & COommlssionaini 1B Qlecten, Frinsengraelit bU de Prinsenstraat, No. 167, ...

De Heraut
11 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

EUR, Wirma JOHJLJNTJSTElS KIRJA-MIBSR & Co.Wf BAM 15-17. AMSTEBDAi. "aiKoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudeü, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEENINGEN. Nemen geldei è DEPOSITO 1/2 pCt. onder de pro ...

De Heraut
47 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een congres van Joden. In de maand Augustus dezes jaars kwam er te Bazel een congres van Joden samen. Dr. Herzl is Europa doorgetrokken om overal de Joodsche wereld in geestdrift te ontvonken voor de gedachte van eene herleving van het Judaïsme waarvan het centrum als van ouds Jeruzalem worden mo ...

De Heraut
WINCKEI.
465 woorden
van 3