GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1900-09-30
„Die het Lam volgen.”

„Die het Lam volgen.”

Deze zijn het, die met vrouw n niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden: deze zijn het, die het Lam volgen, waar het ook heneiigaat: deze zijn gekocht uit de menschen, tot eerstelingen Gode en het Lam. Openb. I4:4. Gewaagde de Heilige apostel Paulus van een hoog, h ...

De Heraut
1663 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

LAATSTE REEKS. XXXIV. KERK EN STAAT. XXII. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: „Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. En z ...

De Heraut
3382 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

LX. De „Dienst des Woords" in engeren zin vormt slechts een deel van hetgeen in de „vergadering der geloovigen" is af te doen. Dat de dienst des Woords, " onder de verschillende deelen van den dienst, de breedste plaats inneemt, spreekt vanzelf; maar toch ook jhet ...

De Heraut
1773 woorden
De Haagsche Synode om.”

De Haagsche Synode om.”

Amsterdam, 28 September 1900.Het feit, dat voor het eerst, na lange worsteling, een Belijder van den Christus naar de Schriften, als voorzitter in de Haagsche Synode voorzat, mag niet onopgemerkt voorbijgaan.Van 1867 tot 1900, alzoo drie en dertig volle jaren, hield de worsteling, d ...

De Heraut
906 woorden
Practicisme.

Practicisme.

III Nog op andere wijze sprak in het opkomend Practicisme de tijdgeest van het laatst der vorige eeuw.Twee idééën vooral oefenden toen invloed, ten eerste de liefde voor den natuurmensch, en ten anderen dé groote verwachting die men van de school koesterde; ...

De Heraut
1894 woorden
Uit be Pers

Uit be Pers

Schoon, waar en aangrijpend ernstig is wat Prof. Bavinck in de Bazuin over Couperus jongste vinding schrijft: Langs lijn»n van geleidelijkheid is de nieuwe naam, dien Louis Couperus onlangs in zijn Gids roman uitvond voor wat beter en juister het hellend vlak der zonde heeten zou.Ma ...

De Heraut
1219 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Frankrijk. Er wordt in Fransche Gereformeerde kringen zeer veel gesproken over de benoeming van den heer Westphal tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de Theologische faculteit te Montauban. Een nieuwe leerstoel werd bij die faculteit in het leven geroepen, en de minister van eeredienst benoe ...

De Heraut
388 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Rectificatie.Rectificatie.Op den zendingsdag te Haarlem, te houden op lo October, zal, wegens verhindering, 7iiet de zendeling leeraar W. Pos, maar Ds. Dijkstra van Smilde optreden.Namens de Classis: ^ H. HANGELBROEK, Scriba. Vijfhuizen, 24 Sept. 1900. ...

De Heraut
H. HANGELBROEK
2165 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Geabonnerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 sept. te adresseeren aanop ontvangst van den postwissel wordt en afzender daarvan bericht gezonden.Amsterdam, Sept. 1900. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
29 woorden
elegant Amerik. Orgel

elegant Amerik. Orgel

.ITer overname aangeboden, een zoo j goed als nieuw Amerik, Orgel, in een kast zonder top, 2-spel, dubb. octaaf, kopp., zeer geschikt vóór lokaal of kleine kerk; • tevens een zeer elegant Amerik. Orgel | met spiegeltop, 2-spel, dubb, octaaf, kopp. Beide voor spotprijs.Te zien ...

De Heraut
55 woorden
van 3