GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1903-11-22
DE KERKVISITATIE.

DE KERKVISITATIE.

IS VERSCHENEN: DE EEBEVISITATIE.EFERAAT op de Classic. Verg. te Vorden, 9 Sept. 1903 gehouden doorJ. VAN DER SLUIS, Rampen.Predikant te Varseveld. Prijs 30 Cent.J. H. BOS. ...

De Heraut
26 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

VAM SWIMDEREW.Dr. A. KUYPER, DE ENGELEN GODS, een boek IR royaal formaat van + 300 bladzijden.Priijs f 2.50 ingenaaid; f 3.25 in fraaien stempelband, Amsterdam.Pretoria.VOORHEENHÖVEKER & WORMSER. ...

De Heraut
27 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS en in hartelijken dank ontvangen van den heer R. F. Toren te Midwolde (Groningen) gift Uniecollecte / 4.50.Dringend bevelen wij onze Scholen aan.D. HULLEMAN, Kootivijk.Penningmeester. ...

De Heraut
D. HULLEMAN
30 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

TER PERSE om binnen enkele dagen e verschijnen: volutie en Revelatieehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, op Dinsdag 20 October 1903, DOORrof. Dr. H. H. KUYPER.msterdam. Pretoria.BOEKHAIVDEL.VOORHEENHÖVEKER & ...

De Heraut
34 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. VAR EIK k ZOM, Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en ZUveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIËN en BELEE- NINGEN. Nemen gelden l. DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
37 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

van ALBERT SOIMER, msterdam, Heiligenwegjhoek Singel.Grootste Inrichting in Nederland. oor Asthmalijders: BIERS Bougies en Sigaretten; onovertroffen succes en goedkoop. ENSELS TONICUM voor zenuwlijders, per fl. / 1.20. AMAMELIS SUPPOSITORIAS, tegen aambeien, per doos /1.2s. oesttabl ...

De Heraut
62 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

Toor de Scholen met den Bijbel.BEWERKT DOORoofd eener Christelijke School te Amsterdam. Uitgegeven namens de Oommissie volgess Art. Xvan.de Siatnten van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel.ie GEDEELTE.Prijs .[E- EESKs "Ef —.00.IS, ...

De Heraut
64 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Oroningscbe Hypotbeekbank voor Kederland, CievestiSd te OROMIMOEM.OUDE BOTEBIIföESTRAAT ITo. 72, hoek MÜÜRSTBAAT.Telepheon Intercommaisaal Tio. G? 4.Maatscltappelgk Kapitaal ƒ 1, 000, 000.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A. W. S ...

De Heraut
129 woorden
Provinciale Universiteitsdag:

Provinciale Universiteitsdag:

Onze Friesche vrienden toonen door den Universiteitsdag, die 20 November a.s. te Leeuwarden zal gehouden worden, dat de liefde voor onze Calvinistische Hoogeschool nog niet aan het roesten is.Deze provinciale Universiteitsdagen juichen wij van harte toe. Ze kunnen zoo uitnemend dienst bewi ...

De Heraut
168 woorden
Dr. Van Gelderen.

Dr. Van Gelderen.

Een „belangstellend vriend van de Vrije Universiteit" wenscht iets meer te weten aangaande den studietijd van Dr. Van Gelderen, die tot docent in het Hebreeuwsch aan de Vrije Universiteit benoemd werd.Wij ontkenen daarom aan het curriculum vitae, dat Dr. Van Gelderen naar Duitsche mode ach ...

De Heraut
183 woorden
van 4