GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1903-11-22
Dr. Van Gelderen.

Dr. Van Gelderen.

Een „belangstellend vriend van de Vrije Universiteit" wenscht iets meer te weten aangaande den studietijd van Dr. Van Gelderen, die tot docent in het Hebreeuwsch aan de Vrije Universiteit benoemd werd.Wij ontkenen daarom aan het curriculum vitae, dat Dr. Van Gelderen naar Duitsche mode ach ...

De Heraut
183 woorden
Een goed woord.

Een goed woord.

Hoe diep het opleidingsvraagstuk nog steeds ingrijpt in het leven van ons volk, blijkt wel uit dit schrijven van broeder S. de Jager uit Serooskerke, dat wij bij uitzondering een plaats willen verkenen.De Theologische School, of de Vrije Universiteit ? Dat deze vraag langer zoo meer ...

De Heraut
S. DE JAGER.
1929 woorden
Provinciale Universiteitsdag:

Provinciale Universiteitsdag:

Onze Friesche vrienden toonen door den Universiteitsdag, die 20 November a.s. te Leeuwarden zal gehouden worden, dat de liefde voor onze Calvinistische Hoogeschool nog niet aan het roesten is.Deze provinciale Universiteitsdagen juichen wij van harte toe. Ze kunnen zoo uitnemend dienst bewi ...

De Heraut
168 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Op de Zuid-Hollandsche leden-vergadering der Confessioneele vereeniging heeft Dr. H. Schokking - fan Vlaanderen een referaat gehouden over het „Beeld Gods", waarvan wij het volgend verslag aan de „Gereformeerde Kerk" ontkenen: De Referent begon met te zeggen, dat zijn onderwerp niet nieuw ...

De Heraut
1706 woorden
Duitschland.

Duitschland.

Amsterdam, 20 Nov. 1903.Indien de Vermittlungstheologie ergens verwoesting heeft aangericht in de theologische wereld, dan is dit in Duitschland geweest. Daar bloeide ze het weligst, vond ze haar knapste tolken, bezette ze schier alle katheders, heerschte ze schier opper­ achtig. En juist ...

De Heraut
1631 woorden
Familieberichten

Familieberichten

ONDERTROUWD : J. A. FERNHOUT, Wedr. van M. J. HOOGERBRUGGE, ENH. M. VAN DER SLUIJS. Huwelijksvoltrekking D. V. 2 December. Smilde, 19 November 1903. ...

De Heraut
20 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Anti-clericaal of antichristelijkdrijven.De door den Heer A. Bourrier sedert acht jaren geredigeerde „Chretien francais", dat zich deed gelden als „Orgaan der Evangelische herorming van het Katholicisme", en sedert eenige jaren wekelijks verscheen, zal voortaan slechts om de vee ...

De Heraut
723 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. I. OP DE IJGRACHT. Den 2den April van het jaar 1686 stond op de IJgracht — thans Prins-Hendrikkade — dicht bij het West-Indische huis te Amsterdam een man in schip perskleeren, en liet zi ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
1072 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. .S.Deputaten der classis Heerenveen. in zake den Evangelisatie arbeid in den Zuid Oost-Hoek van de provincie Friesland, nemen bij dezen de vrijheid hen, die bij testamentaire bcEchikking iets zouden willen vermaken ten vooideele van bovengenoemde arbeid, dit te doen ten name van den Eva ...

De Heraut
L. S.
E. J. KOPPE
P. A. SIETSEMA
L. G. GORIS
L. VAN LOON
G. DE VRIES
780 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Het ontstaan i> van een vaste burcht is onse God." Onder welke omstandigheden werd door Luther zijn heerlijk gedicht: ); Een vaste burcht is onze God" gedicht ? Op deze vraag geeft de hoogleeraar Paul Tschackers te Göitingen in het N. Kirchl Zeitschrift, het antwoord Nauwkeurige onderzoekingen ...

De Heraut
WINCKEL.
330 woorden
van 4