GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1903-11-22
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordeliJkMd van de Redactie De Heidelbergsche Catechismus op de Chr, School. In De Zondagsschool, het tijdschrift ter bespreking van de belangen der Geref. Zondagsscholen (No. 3) wijst Ds. Tazelaar op het groote belang, dat de Heidelbergsche Ca ...

De Heraut
632 woorden
Per deurwaardersexploit.

Per deurwaardersexploit.

Een staaltje van echt hiërarchische tyrannic wordt ons van een onzer Zuid-HoUandsche dorpen gemeld.De dominé in de Hervormde kerk aldaar, verkondigt niet het Evangelie der Schrift, maar vergiftigt zijn gemeente, met de leer der spiritisten. Natuurlijk doet de Hervormde kerk hier niets tege ...

De Heraut
545 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS en in hartelijken dank ontvangen van den heer R. F. Toren te Midwolde (Groningen) gift Uniecollecte / 4.50.Dringend bevelen wij onze Scholen aan.D. HULLEMAN, Kootivijk.Penningmeester. ...

De Heraut
D. HULLEMAN
30 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

van ALBERT SOIMER, msterdam, Heiligenwegjhoek Singel.Grootste Inrichting in Nederland. oor Asthmalijders: BIERS Bougies en Sigaretten; onovertroffen succes en goedkoop. ENSELS TONICUM voor zenuwlijders, per fl. / 1.20. AMAMELIS SUPPOSITORIAS, tegen aambeien, per doos /1.2s. oesttabl ...

De Heraut
62 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

Toor de Scholen met den Bijbel.BEWERKT DOORoofd eener Christelijke School te Amsterdam. Uitgegeven namens de Oommissie volgess Art. Xvan.de Siatnten van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel.ie GEDEELTE.Prijs .[E- EESKs "Ef —.00.IS, ...

De Heraut
64 woorden
L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & CO.,

G. WEISZ & C%Commissionairs in Effecten, WESTERMARKT No. 2 AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
DE NIEUWE KOERS IN ONZE ZENDING,

DE NIEUWE KOERS IN ONZE ZENDING,

Verschenenbij W.KinCHNER, msterdam: E NIED97E KOEBS IN ONZE ZENDING.OFToelichting op de ZendingsordeDOORDs. L. iOlIMHSE, Missionair Predikant te Poerworedjo.Prijs f 0.70. ...

De Heraut
23 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

F. eETTEX' Weplieii.Uitnemende geschenken zijn de volgende hoekenatuur en Wet. Uit het Hoogduitsch van F.BETTEX. Ingenaaid/2 75. Gebonden. / 3.40„Het is een groot genot zich in dit wonderbare boek te verdiepen." Leipziger Neuesten Nachrichten. atuurstudie en Christendom. Uit ...

De Heraut
287 woorden
G. A. GOLDSCHMEDING.

G. A. GOLDSCHMEDING.

G. A. OOLDSCBHEDINfl.Piano's en Orgels.Vraagt Catalogus van onze aanbevolen abrikaten.Warmoesstraat lêX, Keizersgracht 30ö, AMSTÜRBADI. ...

De Heraut
18 woorden
Betrekking gezocht

Betrekking gezocht

Betrekking gezocbtoor net, ontwikkeld Burgermeisje (wees), . G. als HUISHOUDSTEK of ter assistentie uishouding in een klein gezin.Brieven fr. lett. J., bureau De Heraut. ...

De Heraut
24 woorden
van 4