GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-02-14
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

[re. WEiszTc%Commissionairs la Effecten, WESTERMARKT No. 21AM8TEBBAM, ...

De Heraut
9 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Boek- en Courantdrukkerij: DE ROEVER KUÖBER & , BAKELS, Amsterdaio. ...

De Heraut
9 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

iisierflaicle MaaiscMij m LevensTerzetoigevestigd teAmsterdam, Keizersgracht 547—549, sMt alle Eapitaals-verzekerisgaQ, Wedawe-pensioenen, lijfrenten, ecz. ...

De Heraut
12 woorden
BREEBAART’S

BREEBAART’S

BREEBAART'SOrgelhandel, DAflB& E 22, b/h, Centraalstation.Best adres voor Ofgcls. Groote Sorteering van af/50.—. Mea kome zien. ...

De Heraut
17 woorden
Eet NU Kaas.

Eet NU Kaas.

Eet NU Kaas.Malsch en vet, 3 si. EDAMMERS samen 10 Pond, fr. hs. / 2.25 na postw. of Remb.B. DE BUNIE--DITMB, Leeuwarden. ...

De Heraut
20 woorden
Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank,

Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank,

Onderlinge Neclerlandsche Hypotheekhank^te Groningen^ Jacob\]nerstraat 18.Onze -é pCt. Pandhrieven, met wlnstaandeel, zijn thans verk-vljffhaar tegen den koers van 991/2 pOt.DeDirectie: BOM E BS. VAN SWINDEREN. ...

De Heraut
27 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

TER PERSE om eerstdaags te verschijnen: PrijsAmsterdam.Pretoria.voor'm ¥lK]|IPitC^EM.MEDITATIEN dLe Ohristelifke IJ'eesstclagreii, DOORDr. A. KÜYPER.f 1.90; in stempelband. .f2.é0.VOORHEENHÖVEKER & WORM ...

De Heraut
27 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

tDe familie VAN DER GOOT betuigt haren oprechten dank voor de betoonde deelneming, ondervonden bij het overlijden van hare gelietde Moeder, Mej. JOHANNA DE BOER, Wed. van H. VAN DER GOOT.Nijkerk, Febr. 1904. ...

De Heraut
33 woorden
Het PACKARD-ORGEL

Het PACKARD-ORGEL

geniet de hoogsteonderscheidingen.Zoowel vakgenooten als musici hebben hetzelve onderzocht en zijn eenparig in hunne aanbevelingen.Steeds groote sorteering voorhanden bij6. A. GOLDSCHHEDING, Warmoesstraat 141 en Eeizersgr. 305, AMSTERDAM. Oude instrumente ...

De Heraut
34 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

OA]> J[ïl.^K 00 en 13./k]^ 1, ^-1^.Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemc'e COUPONS. Wisselen Goudea e Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATION en BELEE MINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
37 woorden
van 4