GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1904-10-09
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contribuüën: Door Ds. S. Sleeswijk Visser te Rijsoord: uit Ridderkerk ƒ 6.50; uit Heerjansdam / 2.50, samen / 9.—; door den heer C. Grandia te Hoensa Driel / 2.25; door den heer G. W. Nederbragt te Velp ƒ 1 ...

De Heraut
350 woorden
D. KOFFIJBERG

D. KOFFIJBERG

I£erk van Turen.Sedert de laatste vermelding (zie: Be Wachter, van 2 Sept. 1.1. no. 38), zijn bij ondergeteekende, voor de herstelling van het gebouw der Geref. Kerk van Vuren, de navolgende gaven ingekomen, waarvoor de Commissie a. h. aan de Geref. Kerken en particuliere gevers hartelijk ...

De Heraut
260 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Zwijndrecht, D. Hoek, te Heinkenszand. iAANGENOMEN: Strijen, A. Mulder, te Schoonrewoerd. — Coevorden, J. Runia, cand. aan de V. U. te Kampen.BEDANKT: Moordrech*, G. Kerssies, cand. te Sauwerd. ...

De Heraut
196 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsche Hypotbeekbank voor Nederland, «bevestigd te Q1^®!«IM€^E: M. OUDE BOTERINÖESTEAAT Ho. 72, hoek MUÜRSTEAAT.Telephoon IntereonmuBaal Wo. 674.Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1, 000, 000.Commissarisaen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A, W- SCHIPPE ...

De Heraut
122 woorden
ZION’S ROEM EN STERKTE.

ZION’S ROEM EN STERKTE.

m SMÏE.der Nederlandsche Geloofsbelijdenisvan »s. A. BOXT£R»A9I.Opnieuw uitgegeven, en bij ons Kerkelijk publiek ingeleiddoor Br. A. Kuyper.Dr. KUYPER schrijft in dit werk: deze verklaring van de Confessie is in den volsten zin des Woords, een werk voor d ...

De Heraut
94 woorden
De Vrije Universiteit te Amsterdam en de Theologische School te Kampen;

De Vrije Universiteit te Amsterdam en de Theologische School te Kampen;

Bij den ondergeteekende verschijnt binnenkort een brochure getiteld: De Vrije Universiteit te Amsterc'am en de Theologische School te Kampen; een gesprek tusschen twee leden der Geref. Kerk in ons vaderland. Aanbevolen door den Eerw. Heer Ds. DIEMER, Emeritus predikant te Apeldoorn. ...

De Heraut
89 woorden
Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Nu binnenkort deel III van dit prenoiewerk zal verschijnen, verzoeken wij beleefd den inteekenaren, die het voor dit deel veischuldigd bedreg (ad. /3.— per exemplaar) nog niet, of slechts gedeeltelijk voldeden, ons uiterlijk vóór J5 October a.s. het resteerend bedrag te doen toekomen, opdat de ve ...

De Heraut
Adm. „De Heraut.”
75 woorden
De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

Geahonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Sept., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe abonnementsprijs van De Heraut is f 1..30 per kwartaal.Na ontvangst van den p ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
74 woorden
W. KIRCHNER

W. KIRCHNER

Depntaten der Creref. Herken Toor de Zending onder de Joden, zouden gaarne zien dat hef iverkjeUit Duisternis tot Liclit, Gods leidingen met Eliëzer Kropveld.op ruime schaal onder de Joden werd verspreid. IVle het voor dit doel urenscht te gebruiken kan liet bekomen: Ingenaai ...

De Heraut
69 woorden
GOLDSCHMEDING’s

GOLDSCHMEDING’s

OpruimingOrpeisT^In verband met de najaarszendingen, gedurende eenige weken Opruiming van een aantal AMERIK. ORGELS. Gebruikte exempl. en nieuwe instr. door wijziging van stijl buiten catalogus geplaatst, tegen verminderden prijs. Bij correspondentie gelieve op te geven doel van geb ...

De Heraut
62 woorden
van 5