GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1904-10-09
Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Nu binnenkort deel III van dit prenoiewerk zal verschijnen, verzoeken wij beleefd den inteekenaren, die het voor dit deel veischuldigd bedreg (ad. /3.— per exemplaar) nog niet, of slechts gedeeltelijk voldeden, ons uiterlijk vóór J5 October a.s. het resteerend bedrag te doen toekomen, opdat de ve ...

De Heraut
Adm. „De Heraut.”
75 woorden
Kerkelijke contributie.

Kerkelijke contributie.

Toen we onlangs op grond van de moeilijkheden in de Gereformeerde Kerk in Hongarije waarschuwden tegen het invoeren van een kerkelijk belastingstelsel, schijnt men hieruit in enkele kerken te hebben afgeleid, dat we de bijdragen der gemeente voor den dienst van 'sHeeren huis liefst in den vorm va ...

De Heraut
516 woorden
De plaats van den mensch in het heelal.

De plaats van den mensch in het heelal.

III. Onze tweede opmerking knoopt zich van zelf aan de eerste vast.Toegegeven dat onze aarde astronomisch niet de spil vormt, waarom het heelal wentelt; dat de door ons bewoonde wereld in omvang en zwaarte door de meeste sterren verre overtroffen wordt; volg ...

De Heraut
2355 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de HeerJACOB ANNE MATHIAS VAN OORDT, Heer van Bunschoten, Spakenburg en Dijkhuizen, in den ouderdom van bijna 80 jaar, S. L. J. VAN OORDT—VAN OOSTEN. J. J. VAN OORDT. Velp, 4 Octobe ...

De Heraut
47 woorden
De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

Geahonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Sept., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe abonnementsprijs van De Heraut is f 1..30 per kwartaal.Na ontvangst van den p ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
74 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden werden wij verblijd door de voorspoedige geboorte van een welgeschapen ZOON. C. W. J. VAN LUMMEL. O. VAN LUMMEL—Delft, 2 October 1904.NIJMAN. ...

De Heraut
23 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De arbeid onder de Hollanders te Essen a/d Ruhr. Op de dringende lede om hulp voor Essen kwam in van G. G., postmerk Amsterdam /i, en van de Geref. kerk te Winterswijk eene collecte / 31.76I/2.Geve de Heere meerdere offervaardis^heed voor dezen zoo noodigen ...

De Heraut
Ds. G. RENTING.
J. M. MULDER.
B. VERMEER
N. G. KAPTEIJN
1266 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. XXXII. IN GROOTEN NOOD. De eerste gedachte die bij Karel opkwam, was, of hij ook in den maneschijn wat takken, dik met bladeren voorzien, zou gaan halen, ten einde daarop althans wat makk ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1241 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Zwijndrecht, D. Hoek, te Heinkenszand. iAANGENOMEN: Strijen, A. Mulder, te Schoonrewoerd. — Coevorden, J. Runia, cand. aan de V. U. te Kampen.BEDANKT: Moordrech*, G. Kerssies, cand. te Sauwerd. ...

De Heraut
196 woorden
Familieberichten

Familieberichten

'sHeeren goedheid verblijdde ons heden door de voorspoedige geboorte van eenwelgeschapen ZOON. Dr. C. VAN GELDEREN. K. VAN GELDEREN^Meppel, 4 Oct. 1904.STAGGER. ...

De Heraut
22 woorden
van 5