GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1904-10-09
Familieberichten

Familieberichten

Heden werden wij verblijd door de voorspoedige geboorte van een welgeschapen ZOON. C. W. J. VAN LUMMEL. O. VAN LUMMEL—Delft, 2 October 1904.NIJMAN. ...

De Heraut
23 woorden
Manufacturen.

Manufacturen.

Manufacturen.Een flinke B E D I E N D E evraagd, G. G. of P. G. Brieven franco lett. ., Bureau van dit Blad. ...

De Heraut
24 woorden
BIBLIOTHEEK VOOR HOOFD EN HART

BIBLIOTHEEK VOOR HOOFD EN HART

^UIXGAVE.VAN D.A.DAAMÉN, RÓTTËRDAiyi- •iBlBUOTHEEHj""^HOOFDi'HARTiDe nieuwe, keurig uitgevoerdeen geïllustreerde 1CATALOGUS (vanbijna loo bladzijden), isin eiken boekwinkel, alsmedebij den uitgever, |gratisverkrij ...

De Heraut
27 woorden
Het Methodisme.

Het Methodisme.

MMetMeihoMsnêe.Van deze populaire lezing verschijnt een weeden druk vermeerderd met uitvoerig oorwoord van den schrijver. Prijs 40 ets. Bij eiken solieden Boekhandelaar verkrijgbaar.Uitgave firma H. TULP, Zwolle. ...

De Heraut
29 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

VAI EDE & ZOHEN, Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goüden e Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATÏÊN en BELEE NÏNGEN. Nemen gelden i. DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
36 woorden
S. VAN VLIET

S. VAN VLIET

LOED.H.H. Predikanten, Kerkvoogden of Kostejs worden attent gemaakt op het gebruik van GLOED, voor stovenverwarming in kerken. Het geeft geen damp of walm gelijk kolen ea is zeer gemakkelijk.S. VAX VLIET, Gloedstokerij „Vesuvius", Zaandam. ...

De Heraut
37 woorden
J. BAVINCK.

J. BAVINCK.

Bij J. B.. KOK, te Kampen, verscheen thans COMPLEET: De Heidelhergsche Catechismus, In eo Ijieerredenendoor J. BA VINCK.verklaardEen kloek massief werk van p. m. 1000 pag. compresse druks, royaal formaat, in 2 deelen. Prijs f Ö.23. In twee fraaie stempelbanden t ...

De Heraut
39 woorden
F. GODET.

F. GODET.

Bij J. H. KOK, te Kampen, verselieen heden : JKOMMEJSrTA.A.Ftop JPaulus Eersten Brief aan dedoor F. GOBET.Vit het Fransch vert. door Dr. G. KEYZEK, 843 pag. royaal formaat. Prijs t 5.60. In linnen stempelband f 6.23. In marocco lederen band f 6.75.WBIIWIB ...

De Heraut
41 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de HeerJACOB ANNE MATHIAS VAN OORDT, Heer van Bunschoten, Spakenburg en Dijkhuizen, in den ouderdom van bijna 80 jaar, S. L. J. VAN OORDT—VAN OOSTEN. J. J. VAN OORDT. Velp, 4 Octobe ...

De Heraut
47 woorden
F. BETTEX.

F. BETTEX.

ver­Bij J'. M. KOK, te Kam, pen, scheen ; De Se veel vermeerderde druk: GoOs W¥ooradoor F.BETTEX.PI. m. 400 pag. Prijs f 2.26. In nieuw geteekenden stempelband f 2.75.JBJlF" Z*^a^ ^'le druk is door den schrijver belangrijk vermeerderd, zoodat de om ...

De Heraut
47 woorden
van 5