GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1904-10-09
Familieberichten

Familieberichten

...

De Heraut
0 woorden
L G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & Co.,

14 ^ b o/Commissionairs Ia ESesteü, ESTEIIMAKKT i\o. 21 AM8TEMDAM, ...

De Heraut
10 woorden
Het Methodisme.

Het Methodisme.

MMetMeihoMsnêe.Van deze populaire lezing verschijnt een weeden druk vermeerderd met uitvoerig oorwoord van den schrijver. Prijs 40 ets. Bij eiken solieden Boekhandelaar verkrijgbaar.Uitgave firma H. TULP, Zwolle. ...

De Heraut
29 woorden
Manufacturen.

Manufacturen.

Manufacturen.Een flinke B E D I E N D E evraagd, G. G. of P. G. Brieven franco lett. ., Bureau van dit Blad. ...

De Heraut
24 woorden
F. BETTEX.

F. BETTEX.

ver­Bij J'. M. KOK, te Kam, pen, scheen ; De Se veel vermeerderde druk: GoOs W¥ooradoor F.BETTEX.PI. m. 400 pag. Prijs f 2.26. In nieuw geteekenden stempelband f 2.75.JBJlF" Z*^a^ ^'le druk is door den schrijver belangrijk vermeerderd, zoodat de om ...

De Heraut
47 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

VAI EDE & ZOHEN, Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goüden e Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATÏÊN en BELEE NÏNGEN. Nemen gelden i. DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
36 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROUWD : Dr. R. H. WOLTJER, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, EN M. PAERELS. Amsterdam, 30 September 1904. ...

De Heraut
15 woorden
F. GODET.

F. GODET.

Bij J. H. KOK, te Kampen, verselieen heden : JKOMMEJSrTA.A.Ftop JPaulus Eersten Brief aan dedoor F. GOBET.Vit het Fransch vert. door Dr. G. KEYZEK, 843 pag. royaal formaat. Prijs t 5.60. In linnen stempelband f 6.23. In marocco lederen band f 6.75.WBIIWIB ...

De Heraut
41 woorden
D. MIJS

D. MIJS

Bij D. MIJS te Tiel is te verkrijgen: ABSENTIELIJST voor Catechisatiën, ook zeer geschikt voor Zondagsschoolonderwijs, door C. J. VEENHUIJSEN, predikant te Minnertsga.Eene lijst van 25 1, kost / 0.20» » » 5^ ^" » » 0.25»IJ»75 !•» ...

De Heraut
60 woorden
S. VAN VLIET

S. VAN VLIET

LOED.H.H. Predikanten, Kerkvoogden of Kostejs worden attent gemaakt op het gebruik van GLOED, voor stovenverwarming in kerken. Het geeft geen damp of walm gelijk kolen ea is zeer gemakkelijk.S. VAX VLIET, Gloedstokerij „Vesuvius", Zaandam. ...

De Heraut
37 woorden
van 5