GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-11-06
SCHELTEMA & HOLKEMA’s

SCHELTEMA & HOLKEMA’s

GELEGENHEID AANBIEDING.Louter om geld te maken. •NOG SLECHTS 9 stuks eerste kl. Heerenen Dames-Rijwielen, bek. merken, compl. met spatb., lamp, bel, pomp, freewheel en rem, enz. Echte Dunlop- of Continent, banden, 12 maanden schrift, garantie, van /105, thans voor/56, Dames Rijw. /5 ...

De Heraut
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Heere, na eene kortstondige ziekte, uit onzen kring weg te nemen, onzen geliefden Broeder en mededienaarMARKUSBENTUM, in den ouderdom van 43 jiren.Bijna een jaar mocht hij met getrouw heid als diaken in de gemeente werkzaam zijn.Wij geloov ...

De Heraut
78 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het behaagde den Heere van Leven en Dood hedenmorgen van ons weg te nemen onzen geliefden Herder en Le; rearDs. JOHANNES HULSEBOS.­Op ruim zestig-jarigen leeftijd ging hij de eeuwige ruste in.Moge onze Gemeente, die door zijn leer en leven vijftien jaar lang werd gesti ...

De Heraut
84 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na een langdurig en smartelijk, doch geduldig lijden, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde leeraar de WelEerw. Zeergel. HeerJ. C. VAN SCHELVEN, ­in den ouderdom van 50 jaren. Gedurende bijna 20 jaren mocht hij de Geref. Kerk van Dieren dienen.Al ...

De Heraut
96 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN: Nieuwe-Pekela, J. A. de Vries, te Hasselt.AANGENOMEK: aan de V. U. Oosterend, J. Ridderbos, cand.BEDANKT: Berlikum, ƒ. C. RuUmann, te Garijp. Nederlandsch Hervormde Kerk. BEROEPEN : ...

De Heraut
133 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Gronmgsche HypotL'eekbank voor Nederland, bevestigd , *«"'' OUDE BOTEEINÖESTRAAl ^ lo, 72, hoek MUÜRSTEAAT.TeïeplioonIntercbmiDUBaal IVo. 67A.Maatschappelgk KapJtaal ƒ 1, 000, 000.T.A/rV> T> T^WATï 'US, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A, W-Commissari ...

De Heraut
146 woorden
Wereld en Kerklid

Wereld en Kerklid

Wcpeld en Kerklidin d.e t^wintig-ste eeu^v^.Een AllegorischeReisbeschrijvingdoor W. F. A. WINCKELNaarAchttiende Amerikaanse he uitgave van1¥. li. HARRlü.illustraties van Paul J. Krafft.JPr^s t3.40 Ing. fS.90 ffeh.Uitgave ...

De Heraut
156 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije UniversiterIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: AanContributiên: Door den heer K. Olthoff te • Wildervank. ƒ 53.50; door den heer C. A. van Drimmelem te Klundert: uitDrimmelen /2.50, uit Klundert • 798.50, samen fioi.— ; door den heer J. v. d.- Maas te Wisseke ...

De Heraut
218 woorden
W. KIRCHNER

W. KIRCHNER

Een nieuw werk van Prof. E. DOUMERGUE over Johannes Calvijn is thans compleetverschenen onder den titel: CALVIIN IN BET STRUDPERKbeschreven door E. DOUMERGUE, Hoogleeraar teMontauban.PrQlS ffS.SS. Vertaald door W. F. A. WINCKEL. I O prachtband f G.SO.Vroe ...

De Heraut
228 woorden
Necrologie.

Necrologie.

Gedurende de laatste weken is menig dienaar des Woords ons ontvallen, wiens naam ten nauwste verbonden is met de reformatorische actie, die in 1886 totkerkherstel leidde.Eerst ging van ons heen Ds. Wisse uit Garijp, die reeds eenigen tijd als emeritus de ruste genoot, en nu tot hooger rust ...

De Heraut
355 woorden
van 4