GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-11-06
Familieberichten

Familieberichten

lHeden overleed zacht en kalm in de hope des Eeuwige Levens onze hartelijk geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de WelEerw. HeerDs. J. HULSEBOS, in den ouderdom van 60 jaar.Uit allernaam_ Wed. E. HULSEBOS—ROBERTS.Kinderen, Behuwd- en ...

De Heraut
44 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROtJWD : D. B. HAGENBEEK, ber. Pred, vanENA. S. M. C. HIBBELER, Fijnaart, die mede namens wederaijdsche familie hunnenhartelijken dank uitspreken voor de vele bewijzenvan vriendschap en toegenegenheid bijhun huwelijk ondervonden.Den Haag, ...

De Heraut
33 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in zijnen Heere en Heiland, na een langdurig doch geduldig lijden, onze hartelijk geliefde Echtgenoot en VaderJOHANNESCORNELISVAN SCHELVEN.predikant bij de Gereform. Kerk alhier, in den ouderdom van ruim 50 jaren.A. G. VAN SCHELVEN, ...

De Heraut
58 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN: Nieuwe-Pekela, J. A. de Vries, te Hasselt.AANGENOMEK: aan de V. U. Oosterend, J. Ridderbos, cand.BEDANKT: Berlikum, ƒ. C. RuUmann, te Garijp. Nederlandsch Hervormde Kerk. BEROEPEN : ...

De Heraut
133 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het behaagde den Heere van Leven en Dood hedenmorgen van ons weg te nemen onzen geliefden Herder en Le; rearDs. JOHANNES HULSEBOS.­Op ruim zestig-jarigen leeftijd ging hij de eeuwige ruste in.Moge onze Gemeente, die door zijn leer en leven vijftien jaar lang werd gesti ...

De Heraut
84 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene langdurige ziekte, door haar met lijdzaamheid gedragen, ontsliep heden in de blijde verwachting des eeuwigen levens onze zeer geliefde Dochter en ZusterGRIETJE, in den ouderdom van 23 jaren.Wed. R. OBERMAN—BEINTEMA.Ds. VT. P. OBERMAN, F. OBERMAN— Voorst. ...

De Heraut
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Heere, na eene kortstondige ziekte, uit onzen kring weg te nemen, onzen geliefden Broeder en mededienaarMARKUSBENTUM, in den ouderdom van 43 jiren.Bijna een jaar mocht hij met getrouw heid als diaken in de gemeente werkzaam zijn.Wij geloov ...

De Heraut
78 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Tot onze diepe droefheid is heden, na • eene kortstondige ziekte, overleden onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder, MejuffrouwJOHANNA VAN EETEN, in den ouderdom van ruim 48 jaren.G. F. VAN 'T SANT. J. VAN 'T SANT. L. VAN 'T SANT. A. M. VAN 'T SANT. J. VAN 'T SANT. ...

De Heraut
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Te Dieren overleed op 27 October na een langdurig doch geduldig lijden, in zijnen Heere en Heiland, onze geliefde Broeder en Schoonbroeder, de heerJOHANNESCORNELISVAN SCHELVEN.predikant bij de Gereform. Kerk aldaar, in den ouderdom van ruim 50 jaren.Namen ...

De Heraut
45 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na een langdurig en smartelijk, doch geduldig lijden, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde leeraar de WelEerw. Zeergel. HeerJ. C. VAN SCHELVEN, ­in den ouderdom van 50 jaren. Gedurende bijna 20 jaren mocht hij de Geref. Kerk van Dieren dienen.Al ...

De Heraut
96 woorden
van 4