GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-03-22
Inderdaad kan niet worden ontkend,

Inderdaad kan niet worden ontkend,

Amsterdam, 20 Maart 1908.Het slot van het rapport der Boiswardsche classis luidt aldus: Inderdaad kan niet worden ontkend, dat, indien de inwendige roeping voor de rechte bediening van het Woord noodzakelijk is, de kerk zich, voorzoover dit in haar vormogen heeft te vergewissen, dat ...

22 maart 1908
De Heraut
1326 woorden
„Zichzelven vernietigd”.

„Zichzelven vernietigd”.

Maar heeft zichzelven vernietigd, de gestaltenisae eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den menschen gelijk geworden. Phil, 2: 7. Het lijden-van Jezus klimt hoe meer het einde nadert, In onze geloofsartikelen wordt zelfs geheel zijn optreden ais de Man van ...

22 maart 1908
De Heraut
1792 woorden
Pro Kege.

Pro Kege.

TWEEDE REEKS. XXV. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zuUen. Maar wij weten, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen; want wij zullen hem zien, ...

22 maart 1908
De Heraut
3460 woorden
Artikel XXXVI.

Artikel XXXVI.

VIl (Slof). De uiteenzetting, van wat onze vaderen met Artikel XXXVI bedoeld hebben, is hiermede ten einde gebracht.Waarschijnlijk hebben de Gereformeerde Kerk en Hollandia gewacht, totdat we aan het einde onzer bespreking waren, voordat ze ons antwoord gave ...

22 maart 1908
De Heraut
2061 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ook onder de modernen wordt toch gevoeld, hoe in de vermenging van kunst en religie een zeer gevaarlijk element schuilt. £en ingezonden stuk in de Hervorming protesteert daarom tegen de kunstvoordraeht van gewijde poëzie, door Mevr. Holtrop van Gelder gegeven: De godsdienstige bewustheid d ...

22 maart 1908
De Heraut
904 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Voor de vele en treflfande blijken van belangstelling ons getoond na het overlijden van onze geliefde Moeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. De Familie HAMSTER, Finsterwolderpolder, 19 Maart 1908, ...

22 maart 1908
De Heraut
30 woorden
Het vruchtdragend Tarwegraan.

Het vruchtdragend Tarwegraan.

VERSCHEMEBT: Eet fruchtdragend ; . .". /. /. Tarwegraan.Leerrede over lob. XII TS. 20-33: —: DOOR : —: J. O. SIKIKEL, Dienaar des Woords te Amsterdam. Uigosproken in de Raamkerk te Amsterdam, op Zondag I Maart 1908, na25-jaTige ambtsbediening. Slet bijgev ...

22 maart 1908
De Heraut
56 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Balk, Wijckel en Stellendam, E. van der Laan, cand. te Üithuizermeeden (Gron.). — Nunspeet, R. Smeding, te IJsselmoDde, — Nieuwendam, K. Doornbos, te Boxum (Fr.). — Scharendijke, H. Haspers, te Uardingsveld. — Neede, H. N. Boukema, t ...

22 maart 1908
De Heraut
195 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. H. S. S. KuYPER, Een half jaar in Amerika, D, A, DAAMEN, MEJ. KUYPER is een half jaar in Amerika geweest.Zij was daar de gast van MRS, CAROLINE ATWATER, de Amerikaansche schrijfster, die zij, toen deze in 1900 ons land bezocht, behulpzaam is geweest bij het maken van studies voor ...

22 maart 1908
De Heraut
1381 woorden
KERKORGEL!

KERKORGEL!

Door omstandigheden voor lagen p r ij s te koop een prachtig Pijporgel, zeer geschikt voor 4 k 500 personen. Brieven franco letter J, bureau van dit blad. ...

22 maart 1908
De Heraut
28 woorden
van 4