GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1912-12-01
G. SCHRIJVER

G. SCHRIJVER

!^rFracbtig BoekgesclienkDE LiOBTE LASTDOOR6. SGHRIIVEBg8^ EEN DER MOOISTE BOEKEN IN DEN LA.ATSTEN TIJD VERSCHENEN |2 DEELEN.Prijs f4.25. In fraaien Stempelbandf4.90.Ui-gave van J, H, KOK te KAMPEN' ...

De Heraut
28 woorden
Hij is onze Vrede en Tot Arbeid geroepen

Hij is onze Vrede en Tot Arbeid geroepen

BESTEIiTVOOR UZELF OF VOOR CADEAU; IS onzeDOOR M. van O. ing- /1.752e dmk. Gêill. door ISINGS Gf h. /2 25en: Tot Arbeid geroepenDOOR M. VAN DER STAAL. Prijs/140 Gebonden /1.90Uitgaven van W. EIECHNER, Bloemgracht 133, Amsterdam. ...

De Heraut
35 woorden
STAMELINGEN,

STAMELINGEN,

Zooeven versohenen: STilELHGER, doormUE VAN EOL.Prijs geb. verg. op snee ƒ 1.25.Dit is de EERSTE bundel gedichten die van haar verschijntFirma S. DS HMS, Haddingestraat il, Groningen, Specialiteit in den aanleg vanCentrale Vsrwarfnlfi ...

De Heraut
41 woorden
Hypotheek gevraagd

Hypotheek gevraagd

AMSTERDAM.Hypotheek gevraagdgroot ƒ 14000 op een nieuw schoolgebouw met groot terrein en afsonderlijk staande onderwijzerswocing, alles op goeden stand ie eene vooruitgaande plaats. Ruime overwaarde. Aanbied, onder opgave van voorw. worden ingewacht met fr. br. lett. Z. aan het bur. ...

De Heraut
42 woorden
Vier gebonden boeken

Vier gebonden boeken

Vier gebonden boekenNo. 1. De overwinnaar van Nooitgedacht. „ 2. Leveiiswoorden door Dalts. „ 3. Diie-en-zestig jaar in dienst der vrijheid. „ 4. De levecsgessh. van Klaas Kater. Deze 4 nieuwe boeken, allen in stempelband, in plaats van /s 25 nu voor/1.30 franco thuis, Zend p ...

De Heraut
46 woorden
Kleine Bijbelgids

Kleine Bijbelgids

Bi] J. H, KOK te KAMPEN verscheen heden: Kleine Bijbelgids: : HANDLEIDING TOT HET : : VERKRIJGEN VAN BIJBELKENNISDOORDs. C. LINDEBOOM•16 vel druks. M't twee gekleurde kaarten. Prijs f i.50 — Gebonden f i.90._ _ Een belangrijke uitgave. Bestemd voor allen ...

De Heraut
58 woorden
Zooeven verschenen:

Zooeven verschenen:

Zooeyen verschenen: Catalogus No. 5, tevecs Supplement opo. 4, inhoud ruim 5000 No., waaroodsr lee? ele nieuwe in prijs verlasgde werken. Groote orteering verhalen, voor den halven prijs, uitemsnd voor Bibliotheken van JoDgel.-ver., napenver., Patrimonium en«.„Voor elk wat wi ...

De Heraut
65 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Dit boek wil een , iinleiding" zijn . . .Een „inleiding'. Die dus poogt te bepalen, wat onder sociologie en wat onder Christendom is te verstaan; die nazoekt, of er tusschen sociologie en een geestelijke overtuiging ooit verband zal zijn; die de praealabele kwestie van het ker k- gez'ag do ...

De Heraut
71 woorden
Het Geloof der Vaderen.

Het Geloof der Vaderen.

Da aandacht blijve voor catechisatsegebruik gevestigd op: Het Geloof dsr Vaderen.De Belijdenis des Geloofs toegelicht, doorDs. N. Y. V. GOOR, te Groningen.Royaal Formaat. Iog./2.4oGeb./2, 9o.Zeer gunstig beoordeeld in onte kerkelijke bladen.TOELÏCHTËMC^ ...

De Heraut
89 woorden
GENEESKUNDIGE WENKEN VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

GENEESKUNDIGE WENKEN VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Uitgave vstn J. H. KOK te KAMPEN.Het HuwelijkOENEESKUNDIGE WENKEN VOOB 6EHDWDEN EN VEBLOOFDENBEWERKT DOORDr. A. DtJPONT.Prijs f 1.90. — In Stempelband f 2 40._ Hier wordt aan ons volk een belang rijk boek aangeboden, dat naar we vertrouwen zijn weg tot me ...

De Heraut
102 woorden
van 4