GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1912-12-01
Het Geloof der Vaderen.

Het Geloof der Vaderen.

Da aandacht blijve voor catechisatsegebruik gevestigd op: Het Geloof dsr Vaderen.De Belijdenis des Geloofs toegelicht, doorDs. N. Y. V. GOOR, te Groningen.Royaal Formaat. Iog./2.4oGeb./2, 9o.Zeer gunstig beoordeeld in onte kerkelijke bladen.TOELÏCHTËMC^ ...

De Heraut
89 woorden
Dächsel, Het Oude Testament.

Dächsel, Het Oude Testament.

Dachsel, Het Oude Testament.Dachsel, Verklaring v. h. geheele OudeTestament, met in den tekst ingelaschseverklaringen van de beroemdsts Godgeleerden uit alle tijden, 2de druk, bewerkt door Ds. H, vanGRIETHUYZEN, 4 deelen, grOOt formaat, pl.m. 7000 bladz., ...

De Heraut
148 woorden
Zooeven verschenen:

Zooeven verschenen:

Zooeyen verschenen: Catalogus No. 5, tevecs Supplement opo. 4, inhoud ruim 5000 No., waaroodsr lee? ele nieuwe in prijs verlasgde werken. Groote orteering verhalen, voor den halven prijs, uitemsnd voor Bibliotheken van JoDgel.-ver., napenver., Patrimonium en«.„Voor elk wat wi ...

De Heraut
65 woorden
G. SCHRIJVER

G. SCHRIJVER

!^rFracbtig BoekgesclienkDE LiOBTE LASTDOOR6. SGHRIIVEBg8^ EEN DER MOOISTE BOEKEN IN DEN LA.ATSTEN TIJD VERSCHENEN |2 DEELEN.Prijs f4.25. In fraaien Stempelbandf4.90.Ui-gave van J, H, KOK te KAMPEN' ...

De Heraut
28 woorden
NEDERLAND EN ORAMJE HEREEMIGD

NEDERLAND EN ORAMJE HEREEMIGD

< .s^uUf^ ...

De Heraut
2 woorden
LEVENSVERZEKERING de Nederlanden van 1845

LEVENSVERZEKERING de Nederlanden van 1845

ENSVEBZEKERINu@ HederlandAn «. I84JIDEN HAAG (no«a«r Zatpb«H^. Dir«cti« HENNT. KAPITAAL / *.«0O.©«Oi> « RESERVEFONDS mha . - lJi09A9«JM ...

De Heraut
22 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland.

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland.

11^roumgioia HfpotiieiEtiaiii loor i@i@riiiii«bevestigd te I^MOMIMföSlIV.laatschappdyk Kapitaal ƒ 1, 000, 000»Coïïimissarissen: PROF. MR. D, P. 1> . FABIUS. Amsterdam; A. W. SCHIPPERS', Vlaar dingen; |Ha. H. A. WTTEWAALL VAN STOET WEGEN. Rotterdam; MR. P. DIELE- MAN ...

De Heraut
118 woorden
Vier gebonden boeken

Vier gebonden boeken

Vier gebonden boekenNo. 1. De overwinnaar van Nooitgedacht. „ 2. Leveiiswoorden door Dalts. „ 3. Diie-en-zestig jaar in dienst der vrijheid. „ 4. De levecsgessh. van Klaas Kater. Deze 4 nieuwe boeken, allen in stempelband, in plaats van /s 25 nu voor/1.30 franco thuis, Zend p ...

De Heraut
46 woorden
HEILIGE GESCHIEDENIS

HEILIGE GESCHIEDENIS

Een^glaggyijte werk.Bij J.H.KOK ta KAMPEN verscheen heden: HAMDBOEHVOOR DEHEILIGE GESCHIEDENISDOORDr. P. A. E. 8ILLEVIS SlflITTi^*Ie Aflevering. "VUDit wetk zal compleet zijn ia 20 afltv. & 25 cent en zal dan twee kloeke boekdeele ...

De Heraut
125 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Door Gods goedheid werdea wij heden verblijd met de geboorte van een welgeschapen DOCHTER.Mr. P. J. VAN BORTEL. A. E. VAN BORTEL—Oostburg, 26 Nov. 191a.WEIJKMAN. ...

De Heraut
27 woorden
van 4