GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-01-17
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gerefonneerde Kerken. BEROEPEN : Opperdoes, P. A. Zeilstra, cand. te .Amsterdam. — Winschoten (vac.-Ds. Bult), Chr. Bruins, te Axel. — Drachtster-Compagnie, M. P. Pel, te Eestrum. — Langeslag en Rilland-Bath, E. J. van Voorst, cand. te Renswoude. — Nieuw-Lekkerland ...

De Heraut
340 woorden
HET OUDE TESTAMENT

HET OUDE TESTAMENT

MM HENRYJHTGEVER J. H. KOK TE KAMPENHET OUDE TESTAMENTLAATSTE GEDEELTE (Psalmen-Maleaehi)BV** Thans begint de uitgave van het LAATSTE gedeelte dezer uitnemende en onovertroffen Bobet verklaring. ••^ Dit tweede gedeelte van bet Oude Testament (Psalmen- Maleacbi) zal com ...

De Heraut
279 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: van den heer H. J. K. te Den Haag f 5.door den heer A. van Nuffelen te Scheveningen (afrekening) f 8; door Ds. D. B. Hagenbeek te Vlaardingen ƒ126; door den heer H. Weyland uit Zwolle c ...

De Heraut
271 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De roepende kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de classis Brielle op 3 Febr. te Middelharnis wordt bijeengeroepen.Stukken voor behandeling worden vóór 27 Jan. bij den laatst ondergeteekende ingewacht.A. KOLLAARD, //"(? : ««, P. PRINS, scriba.Mellevoctsluis, 12 Jan. 1915. ...

De Heraut
P. PRINS
A. KOLLAARD
W. SLIEP
212 woorden
De Voorschotkas voor Leden der Geref. Kerk te Amsterdam

De Voorschotkas voor Leden der Geref. Kerk te Amsterdam

De IfoorschoÉs voor Leden der Gerei. Kerk te Amsterdamstaat onder bestuur van de Heeren J. W. Reese, Voorzitter; F. J. Rietveld, Secretaris ; W. C. Ristjouw, Penningmeesterboekhouder; H. Rootlieb, J. Balhuizen A. W. Brink, L. J. Haan en H. J. Dronkers.Het beheer wordt gevoerd onder ...

De Heraut
177 woorden
Familieberichten

Familieberichten

HEESTE PLEKJE OP AAilD IS EIGEN HUIS EN HAARO.4 Degelijke, groote Boelten en een prachtige Kalender voor het jaar 1915, samen voor slechts f 1.35.1. J. J. L. TEN KATE, Eigen Haard. Gulden, Woorden voor Al de Leden van het Huisgezin, 2e druk, vroeger f 1.90.2. J. J. L. TEN KAT ...

De Heraut
155 woorden
Geldnood.

Geldnood.

Geldnood.Het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid deelt mede dat de kas ledig is, zoodat het tractement van den efenaar en de pensioenen der weduwen niet kunnen betaald worden.Het doet deze mededeeling danicende den eere, Die Zijn volk steeds bereid maakte ...

De Heraut
105 woorden
Het getal des Menschen

Het getal des Menschen

Bi] J. H. KOK te Kampenverscheenzooeven.666HeigeisfidesMensohenHet hoogtepunt der Beschaving-Naar hat Engalsch vanMr. F^hiJip MauroMet aan ialaldend woord vanFrof. Dr. H. VisscherJ^ Pag. Prijs f I.JS. -: - ...

De Heraut
74 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met vriendelijken dank aan zoovele ge abonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hen, die dit nog niet deden, te verzoeken, zulks alsnog ulierli'ik den 20sten dezerte doen en kun postwissel te adresseer ...

De Heraut
73 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene korte ongesteldheid, overleed 'hedenmorgen zacht en kalm, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, J. J. C. S. VAN BROEKHUIJZEN, Weduwe van wijlfen Notaris MIEDEMA, in den ouderdom van ruim 72 jaar. l Mr. A. S. MIEDEMA.Haarlem, l J. A. MIEDEMA— ...

De Heraut
68 woorden
van 4