GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-01-17
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gerefonneerde Kerken. BEROEPEN : Opperdoes, P. A. Zeilstra, cand. te .Amsterdam. — Winschoten (vac.-Ds. Bult), Chr. Bruins, te Axel. — Drachtster-Compagnie, M. P. Pel, te Eestrum. — Langeslag en Rilland-Bath, E. J. van Voorst, cand. te Renswoude. — Nieuw-Lekkerland ...

De Heraut
340 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in zijn Heer en Heiland, onze geliefde Vader, de WelEerw. HeerJAN SMIT, Rustend Predikant., in den ouderdom van ruim 75 jaar.K. A. SMIT. M. G. SMIT. Amsterdam, J. J. SMIT. H. G. SMIT. Steenderen, F. SMIT.Zwolle, J. C. SMIT. Beverwijk, 12 Januari 1915. ...

De Heraut
44 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene korte ongesteldheid, overleed 'hedenmorgen zacht en kalm, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, J. J. C. S. VAN BROEKHUIJZEN, Weduwe van wijlfen Notaris MIEDEMA, in den ouderdom van ruim 72 jaar. l Mr. A. S. MIEDEMA.Haarlem, l J. A. MIEDEMA— ...

De Heraut
68 woorden
Rookt gij Poorterstoeback

Rookt gij Poorterstoeback

Rookt gij Poorterstoeback ...

De Heraut
3 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met vriendelijken dank aan zoovele ge abonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hen, die dit nog niet deden, te verzoeken, zulks alsnog ulierli'ik den 20sten dezerte doen en kun postwissel te adresseer ...

De Heraut
73 woorden
Gezocht

Gezocht

Gezocht ...

De Heraut
1 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele blijken van deelneming betoond bij het overlijden van onzen Broeder, Behuwdbroeder en Óom, TEUNIS VAN DIEREN, betuigen wij onzen hartelijken dank. C. VAN DIEREN. H. J. VAN DIEREN—STAAL. W. C. VAN DIEREN.Nijkerk, 14 Januari 1915. ...

De Heraut
38 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

Heden verscheen bij J. H. KOK te KAMPENHET PROBLEEIVi VAN DEN OORLOGDOORDP.H. BAVINCKPRIJS ƒ 0.40.Bij alle Boeich. verkrijgbaar.••••l^^iBH ...

De Heraut
20 woorden
DE LENDENEN OMGORD

DE LENDENEN OMGORD

Ds. J. J. KNAPBIJBELSCHDAGBOEK4» FORMAAT, IN PRACHTIGENDRUKCOMPLEEI IN 12 lIFLEVEIiNGEH a 30 CEHTmet GRATIS een fraai geteekenden Stempelb.DEZE PRIJS IS UITERST GOEDKOOPDe gansclie Christelijke peis heeftdit uitnemende en keurig uitgevoerde ...

De Heraut
58 woorden
De Gerant

De Gerant

fWm0êmm0êi0m0imtmimmtiimm0tm0ii0imms < •s mti2000#ereformcerbeVOOR DE 5Herfeen in Jtetrerlanb. fBureaux: WARMOESSTRAAT 96, Amsterdam.-•••-ADVERTENTIE-PRIJS ivan 1—6 regels . . . . • • . ƒ1.20, ...

De Heraut
50 woorden
van 4