GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-01-17
Familieberichten

Familieberichten

HEESTE PLEKJE OP AAilD IS EIGEN HUIS EN HAARO.4 Degelijke, groote Boelten en een prachtige Kalender voor het jaar 1915, samen voor slechts f 1.35.1. J. J. L. TEN KATE, Eigen Haard. Gulden, Woorden voor Al de Leden van het Huisgezin, 2e druk, vroeger f 1.90.2. J. J. L. TEN KAT ...

De Heraut
155 woorden
Spaarbank

Spaarbank

SpaarbankVOOR DEStad AMSTERDAM.(Opgericht in 1848).Hoofdbureau, Singel 544-546.Geopend: ELKEN WERKDAG van des morgens half10 tot des avonds half 9 uur.Bijbureaux: Bloemgracht 33 Haarlemmerplein 4 Bilderdijkstraat 194 Ceintuurba ...

De Heraut
54 woorden
Geldnood.

Geldnood.

Geldnood.Het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid deelt mede dat de kas ledig is, zoodat het tractement van den efenaar en de pensioenen der weduwen niet kunnen betaald worden.Het doet deze mededeeling danicende den eere, Die Zijn volk steeds bereid maakte ...

De Heraut
105 woorden
Veilige geldbelegging.

Veilige geldbelegging.

Veilige geldbelegging.Eigenaar van vele onroerende goederen, in de gelegenheid huizen billijk te koopen, wenscht in relatie te treden met kapitaal krachtige personen, om gezamenlijk een maatschappij op te richten. Minimum rente 7 pCt. Br. franco letter C. bureau van dit blad. ...

De Heraut
41 woorden
De Groninger

De Groninger

.'. ; . De Groninger .'. .'. Brandwaarborg -Maatschappij.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H.H. Predikanten en Onderwijzers, alsmede voor Kerlcen • • ' ' '- en Scholen. • — ...

De Heraut
25 woorden
L. G. WEISZ & co.,

L. G. WEISZ & co.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, estei-markt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
R. HUSEN

R. HUSEN

Nog voorhanden een klein aantal ex. van : R. HUSENGeschiedenis des Vaderlands2 deelen, (Prijs oorspronkelijk ƒ 5.50).Deze laatste exemplaren van dit goede werk stellen wij verkrijgbaarad ƒ1.— ingenaaid, ƒ L90 gebonden. Na ontvangst van postwissel volgt franco to ...

De Heraut
38 woorden
HET OUDE TESTAMENT

HET OUDE TESTAMENT

MM HENRYJHTGEVER J. H. KOK TE KAMPENHET OUDE TESTAMENTLAATSTE GEDEELTE (Psalmen-Maleaehi)BV** Thans begint de uitgave van het LAATSTE gedeelte dezer uitnemende en onovertroffen Bobet verklaring. ••^ Dit tweede gedeelte van bet Oude Testament (Psalmen- Maleacbi) zal com ...

De Heraut
279 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: van den heer H. J. K. te Den Haag f 5.door den heer A. van Nuffelen te Scheveningen (afrekening) f 8; door Ds. D. B. Hagenbeek te Vlaardingen ƒ126; door den heer H. Weyland uit Zwolle c ...

De Heraut
271 woorden
Het getal des Menschen

Het getal des Menschen

Bi] J. H. KOK te Kampenverscheenzooeven.666HeigeisfidesMensohenHet hoogtepunt der Beschaving-Naar hat Engalsch vanMr. F^hiJip MauroMet aan ialaldend woord vanFrof. Dr. H. VisscherJ^ Pag. Prijs f I.JS. -: - ...

De Heraut
74 woorden
van 4