GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-01-17
DE LENDENEN OMGORD

DE LENDENEN OMGORD

Ds. J. J. KNAPBIJBELSCHDAGBOEK4» FORMAAT, IN PRACHTIGENDRUKCOMPLEEI IN 12 lIFLEVEIiNGEH a 30 CEHTmet GRATIS een fraai geteekenden Stempelb.DEZE PRIJS IS UITERST GOEDKOOPDe gansclie Christelijke peis heeftdit uitnemende en keurig uitgevoerde ...

De Heraut
58 woorden
De Gerant

De Gerant

fWm0êmm0êi0m0imtmimmtiimm0tm0ii0imms < •s mti2000#ereformcerbeVOOR DE 5Herfeen in Jtetrerlanb. fBureaux: WARMOESSTRAAT 96, Amsterdam.-•••-ADVERTENTIE-PRIJS ivan 1—6 regels . . . . • • . ƒ1.20, ...

De Heraut
50 woorden
Familieberichten

Familieberichten

HEESTE PLEKJE OP AAilD IS EIGEN HUIS EN HAARO.4 Degelijke, groote Boelten en een prachtige Kalender voor het jaar 1915, samen voor slechts f 1.35.1. J. J. L. TEN KATE, Eigen Haard. Gulden, Woorden voor Al de Leden van het Huisgezin, 2e druk, vroeger f 1.90.2. J. J. L. TEN KAT ...

De Heraut
155 woorden
Spaarbank

Spaarbank

SpaarbankVOOR DEStad AMSTERDAM.(Opgericht in 1848).Hoofdbureau, Singel 544-546.Geopend: ELKEN WERKDAG van des morgens half10 tot des avonds half 9 uur.Bijbureaux: Bloemgracht 33 Haarlemmerplein 4 Bilderdijkstraat 194 Ceintuurba ...

De Heraut
54 woorden
Geldnood.

Geldnood.

Geldnood.Het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid deelt mede dat de kas ledig is, zoodat het tractement van den efenaar en de pensioenen der weduwen niet kunnen betaald worden.Het doet deze mededeeling danicende den eere, Die Zijn volk steeds bereid maakte ...

De Heraut
105 woorden
Veilige geldbelegging.

Veilige geldbelegging.

Veilige geldbelegging.Eigenaar van vele onroerende goederen, in de gelegenheid huizen billijk te koopen, wenscht in relatie te treden met kapitaal krachtige personen, om gezamenlijk een maatschappij op te richten. Minimum rente 7 pCt. Br. franco letter C. bureau van dit blad. ...

De Heraut
41 woorden
De Groninger

De Groninger

.'. ; . De Groninger .'. .'. Brandwaarborg -Maatschappij.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H.H. Predikanten en Onderwijzers, alsmede voor Kerlcen • • ' ' '- en Scholen. • — ...

De Heraut
25 woorden
L. G. WEISZ & co.,

L. G. WEISZ & co.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, estei-markt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
R. HUSEN

R. HUSEN

Nog voorhanden een klein aantal ex. van : R. HUSENGeschiedenis des Vaderlands2 deelen, (Prijs oorspronkelijk ƒ 5.50).Deze laatste exemplaren van dit goede werk stellen wij verkrijgbaarad ƒ1.— ingenaaid, ƒ L90 gebonden. Na ontvangst van postwissel volgt franco to ...

De Heraut
38 woorden
HET OUDE TESTAMENT

HET OUDE TESTAMENT

MM HENRYJHTGEVER J. H. KOK TE KAMPENHET OUDE TESTAMENTLAATSTE GEDEELTE (Psalmen-Maleaehi)BV** Thans begint de uitgave van het LAATSTE gedeelte dezer uitnemende en onovertroffen Bobet verklaring. ••^ Dit tweede gedeelte van bet Oude Testament (Psalmen- Maleacbi) zal com ...

De Heraut
279 woorden
van 4