GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-06-27
Dr. J.JM. DONNER

Dr. J.JM. DONNER

Bij J. H. DONNER te ROTTERDAM verscheen : Woorden der Zaliilieid, Zestien leerredenen vanDs. A.ROORDA, Laatstelijk predikant te Leiden.Met een woord vooraf vanDs. J. H. DONNERen een portret van denschrijver.Prijs ƒ 1, 25 ingena ...

De Heraut
53 woorden
DR. A. DUPONT

DR. A. DUPONT

iiniimiliiraHET HUWELIJKDOOR DR. A.DUPONTGeneesheer-Directeur te Ermeio.Een uitnemend bock voor het Christelijk gezin met geneeskundige wenken, nuttige raadgevingen en ernstige waarschuwingen, waarvan thans reeds de DERDE DRUK is verschenen. Door de gansche Chr. ...

De Heraut
56 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Juni, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welke men gelieve te adresseeren aanDe Administratie van „De Heraut" Amsterdam.De abonnementsprijs fl.ZO per kwartaal. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
58 woorden
Te koop gevraagd,

Te koop gevraagd,

Te koop gevraagd, tegen achterstaande prijzen: CALVINI, Opera Omnia ed Schipper ƒ 25.—Dr. A. KUYPER, Dictaten Dogmatiek in 5 banden Het werk v. d. H. Geest, 15.- , 5.-Dagen V. goede boodschap. 4 dln. , , 2.50 DURHAM. Openbaring van Johannes „ 4.— DINANT. Efeze „ 5.— EL ...

De Heraut
59 woorden
DE HEMEL GEOPEND

DE HEMEL GEOPEND

, Bij J. H; . KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflev. van deGOEDKOOPE UITGAVE VANDE HEMEL SEflPENDjS Predicati'én over deOpenbaring van JohannesdoorDr. J. C. DE IVIOORCompleet in 12 Afiev. a 30 centW^ Allen die inteekenen , vóór de laatst ...

De Heraut
71 woorden
DS. HC. VAN DEN BRINK,

DS. HC. VAN DEN BRINK,

Zendini onder de loden van de Oereformesrde Kerken in Nederland.Verantwoording van 22 Mei tot 19 Juni 1915.Collecten te Haarlem ƒ 15.37; Schermerhom f 7.341^; Hoogeveen f 26; 'sHage f 207.70; Maasdijk ƒ 10; Leidschendam ƒ 9.57; Langerak a. d. Lek / 9.84; Stellendam f 8.24; Beilen f ...

De Heraut
88 woorden
DR. JAMES NEIL

DR. JAMES NEIL

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflevering vanPALESTINA t BIJBELTOELICHTING VAN ZEDEN GEWOONTEN EN BEELDSPRAAK IN DE HEILIGE SCHRIFTNAAR HETDr. JAMES NEILENGELSCH VANBEWERKT DOORJ.A.WORMSERMET GEKLEURDE TITELPLAAT EN 23 OPHELDE ...

De Heraut
97 woorden
J.H. DR WAAL MALETIJT,

J.H. DR WAAL MALETIJT,

, - VRIJE UNIVERSITEIT.WETENSCHAPPELIJKEopSAMENKOMSTWoensdag 7 Juli des namiddags te Vjz uurin hetGel30u%Af „De Harmonie" te Gponingén.AGENDA: Over het Onbeviruste.In te leiden door Prof. Dr. H.BAVINCK.Wie aan dez ...

De Heraut
109 woorden
Staten-Bijbel

Staten-Bijbel

Bij den uitgever J. H. KOK te KAMPEN verschijnt een nieuwe uiterst praktische uitgave van onzen oudenStaten-Bijbelmet al de volledige onverkorte kantteekeningen volgens de oorspronkelijke onveranderde, g. uitgave van JACOB en PI ETER KEUR Deze uitgave geschiedt niet in het groote on ...

De Heraut
111 woorden
E.J. BOSCH Jbzn.

E.J. BOSCH Jbzn.

, spoedig verschijnt bij den uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal: De beteekenis van Israels valCommentaar op Romeinen IX-XIdoor Ds. G. ETOEKES± 340 pagina's royaal formaat. Prijs, degelijk gebonden, f 5.50.S^~ Zooals bekend, is dit belangd, rijke werk ...

De Heraut
122 woorden
van 4