GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1916-09-10
Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.Eerstvolgende afvaarten naar: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Aires.Vertrek van: Amsterdam Falmouth Goruna VigoLissabonS.S. HOLLAIOSA 13 Sept. 20 Sept. 22 Sept. 23 Sept. 24 Sept. SS. FRiSfA 11 Oct. 1 ...

De Heraut
85 woorden
Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank aan zoovele geabonneerden, dte ons de verschuldigde abonnementsgelden over het derde kwartaal i^i6 reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, znlks alsnog vM.evY\]^Aén\ZenSe^\..? k.B. te doen en hun postzvisselteAdresseerenaauDe ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE
73 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

HOLDSOHIVIEDI^GKALVERSTRAAT 55 - WARMOESSTRAAT 141.UTREGHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303< —.--»— AMSTERDAIVI. • ...

De Heraut
10 woorden
Voor Onderwijs en Opvoeding

Voor Onderwijs en Opvoeding

.DeVerschenen in de SerieUitgaven van het Gereformeerd Schoolverband: ins inNo. 11van Je onze ScholeningDOOR Ds. J. H. LANDWEHR, te Rotterdam. Prijs ƒ0.35. Bij 5 ex. è ƒ 0.30. AMSTERDAM. - DRUKKERIJ DE STANDAARD. ...

De Heraut
28 woorden
VADER CATS.

VADER CATS.

JACOB CATS, VERZAMELD!^ DiCHTWERKEN, flink boekdeel, ruim SOO bladz. in keurigen Prachtband voor slechts ƒ1.50.CATS is de Volksdichter bij uitnemendteid. Steeds opnieuw komt men onder de bekoring van zijn kernachtige poëzie en gezonde levensopvatting.Cats kost nu slechts ƒ1.50. ...

De Heraut
62 woorden
PRIKKARTEN

PRIKKARTEN

Ome „drijvende" Chr. Schalen.voor dit doel bij W. KOK, Lusthofstraat llOb, Rotterdam. ...

De Heraut
13 woorden
TH. RUYS

TH. RUYS

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen; Voor de Verccniging: Aan Contributiën: door den heer W. H. Sliep te Rinsumageest ƒ 36.50; door den heer A. Reitsma te Oude Leve ƒ 5.Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): van de Gereformeerde Kerk te Buiksloot ƒ3.61 ...

De Heraut
140 woorden
Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerlcenin Noord-Brabant en Limburg.Met hartelijken dank ontvangen in de maand Augustus: Geref. Kerk Koudum ƒ 2.50; id. Poortugaal ƒ 2; id.' Bolsv/ard ƒ 10; id. Zuidhorn ƒ 6; id. Roodeschool ƒ 5; id. Schermerhorn ƒ 1; id. Zonncmaire ƒ 1; id. Lop ...

De Heraut
268 woorden
HELDERTS & Co.

HELDERTS & Co.

VerkooM : t d ƒ 500 4 o/o Ver. voor Lager Onderwijs op Ger.Grondslag te Amsterdam. . 80o/o. 100 4 o/o dito 81 %, Aangeisotiett1 a ƒ> 100 4 o/o Sonnevanck83 O/Q.500 4V3 0/oSch. Sloten en Overtoom 91 o/g.500 4 O/D Ger. Scholen te Utrecht 82 o/o. ...

De Heraut
106 woorden
Het schuim

Het schuim

iet ichuimvan 'Purolzeep werkt reinigend en ontsmettend, doet pukkels, puistjes, vetwormpjes en huiduitslag verdwijbevordeilden.laargroei, Purolzecpkostper stuk 60 cent; 3 stuks ƒ 1.70. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogist. Fabrikant: A. MIJNHARDT, Pharm. f ...

De Heraut
30 woorden
van 3