GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1916-09-10
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Olie 'in het vuur, In de Deensche bladen deed in den laatsten tijd een brief de ronde, welke van een stervenden Duitschen soldaat uit Noord-Sleeswijk heette afkomstig te zijn. Daarin wordt geschilderd, hoe hij op bevel van een officier in een huis moest dringen om het geheele gezin, ouders, kind ...

De Heraut
WINCKEL
347 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland.Uit de Broed-ergemeente.Aan een Duitsch Christelijk blad schrijft de „Reiseprediger" P. Petersen te Flensburg van de Broedergemeente: „Het andere juk met de ongeloovigen. 2 Cor. 6.:14. Dat de Broedergemeente zich aangesloten heeft bij'de „Conferentie van Duitsche ...

De Heraut
1816 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Algemeene Vergadering van het Geref. Traktaatgenootschap »FiIippus« zal D. V. DonderSag 19 Oct. a.s. gehouden worden te Assen.Door de uitgeversfirma's-E. J. Bosch Jbz. te Nijverdal en Oosterbaan & Le Cointre te GoeSj is besloten de uitgave van het jaarbojekje voor en het handboek te ...

De Heraut
C. DEKKER
L. G. GORIS
1095 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OM EEN PENNING. IX. DE VAL. Er is een oud en ernstig rijmpje, dat zpgt: Tusschen mond en beker Is nog veel onzeker.Of burgemeester De Regt dat versje kende is niet zeker. Wel dat hij meni ...

De Heraut
HOOGENBIRK
982 woorden
De HERAUT

De HERAUT

\/oor dèn meestb. te koop: 15 jaarg. van„De HERAUT", op één na stevig ing.; en 5 din. Dictaten Dogmatiek van Dr. KUYPER, zoo goed als nieuw, in prachtb. Te zamen of afz.' Br. G. HOGEWEG, Nieuwerkerk a/d IJ. ' ...

De Heraut
41 woorden
„Een vriend van God”.

„Een vriend van God”.

' En de Schrift is vervuld gewordeii, die daar zegt: n Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Jacobus II : 23.In 't hart van Azië, waar God den mensch schiep, en straks in Noach en de Aartsvaders de vollere openbarin ...

De Heraut
A. K.
1144 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN: Alphen (Z.-H.), R. E. van Ar kei, te Soest. — Heerjansdam, F. 'Staal, te Colijnsplaat. — Strijen, P. E. van Scha'ik, te Anna Jacoba-Polder. — Loenen-Vreeland, C. J. de Kruijter, te Oost-Kapelle.AANGENOMEN: Hallum, B. van Halse ...

De Heraut
342 woorden
L. G. WEISZ & C°.

L. G. WEISZ & C°.

WEISZ & GOCommissionairs In Effecten, AMSTERDAM.Mr. 6. H. A. 6R0SHEIDE Jr.Accountant, Lid van het Nedl. Inst. v. Ace.Singel No. 303, T. 1233 N.AMSTERDAM, belast zich met inrichtea en controleeren van administraties en alle andere account ...

De Heraut
36 woorden
Familieberichten

Familieberichten

De Heere nam na korte ongesteldheid van ons onzen Broeder OuderlingALDERT BORST, in den ouderdom van 85 jaar, waarvan hij er ISJ^ in het ambt heeft gediend. Zijn heengaan was in vollen vrede. De gedachtenis van dezen rechtvaardige zal in zegening blijven. 'De Raad der Gereformeerde ...

De Heraut
58 woorden
Huisvrouw!

Huisvrouw!

Hulsvrouw!Trots de geweldige opslag voor ƒ1.95 een geheele bezending Matten enz. om uw woning gezellig te maken: 1 prima kwal. Chinecsche Vloermat, fijne mooie kleuren, voor slaapkamer, keuken enz.; 2 flinke nette Gangmatten ; 1 sterke Deurslijkmat (80 X 50 c.M.j; 1 gekleurde zachte Bedmat ...

De Heraut
75 woorden
van 3