GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1916-09-10
De Groninger

De Groninger

• • De Groninger ; . ; .Brandwaarborg -Maatschappij.HOOFDKANTOORGRONINGEN, O, Boteringestraat 72.Speciale afdeeüng voor H.H. Predikanten en Onderwijzers, alsmede voor Kerken ——' en Scholen. — ...

De Heraut
22 woorden
A. MIJNHARDT

A. MIJNHARDT

£@n zenuwmiddel dat u kalmte en rust schenkt en een verkwikkende slaap, dat gejaagdheid en onrust doet ophouden, is een kokerMijnhardt's Zenuwtabletten.Per koker 60 cent, 3 kokers ƒ1.70. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Fabrikant: A. MIJNHARDT, Pharm. Fabriek, Zeist. ...

De Heraut
42 woorden
Drukkerij De Standaard Amsterdam

Drukkerij De Standaard Amsterdam

Drukkerij De StandaardAmsterdamWarmoesstraat 96 • int. Tel. Noord 2315^L': Circulaires -: - Programma'sOonvocatiën-: -BesteidcenAandeeien-: -ProspectiDissertatiën en alle andere Drul(wérkenUit ...

De Heraut
25 woorden
Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.Eerstvolgende afvaarten naar: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Aires.Vertrek van: Amsterdam Falmouth Goruna VigoLissabonS.S. HOLLAIOSA 13 Sept. 20 Sept. 22 Sept. 23 Sept. 24 Sept. SS. FRiSfA 11 Oct. 1 ...

De Heraut
85 woorden
Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank aan zoovele geabonneerden, dte ons de verschuldigde abonnementsgelden over het derde kwartaal i^i6 reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, znlks alsnog vM.evY\]^Aén\ZenSe^\..? k.B. te doen en hun postzvisselteAdresseerenaauDe ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE
73 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

HOLDSOHIVIEDI^GKALVERSTRAAT 55 - WARMOESSTRAAT 141.UTREGHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303< —.--»— AMSTERDAIVI. • ...

De Heraut
10 woorden
Voor Onderwijs en Opvoeding

Voor Onderwijs en Opvoeding

.DeVerschenen in de SerieUitgaven van het Gereformeerd Schoolverband: ins inNo. 11van Je onze ScholeningDOOR Ds. J. H. LANDWEHR, te Rotterdam. Prijs ƒ0.35. Bij 5 ex. è ƒ 0.30. AMSTERDAM. - DRUKKERIJ DE STANDAARD. ...

De Heraut
28 woorden
VADER CATS.

VADER CATS.

JACOB CATS, VERZAMELD!^ DiCHTWERKEN, flink boekdeel, ruim SOO bladz. in keurigen Prachtband voor slechts ƒ1.50.CATS is de Volksdichter bij uitnemendteid. Steeds opnieuw komt men onder de bekoring van zijn kernachtige poëzie en gezonde levensopvatting.Cats kost nu slechts ƒ1.50. ...

De Heraut
62 woorden
PRIKKARTEN

PRIKKARTEN

Ome „drijvende" Chr. Schalen.voor dit doel bij W. KOK, Lusthofstraat llOb, Rotterdam. ...

De Heraut
13 woorden
TH. RUYS

TH. RUYS

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen; Voor de Verccniging: Aan Contributiën: door den heer W. H. Sliep te Rinsumageest ƒ 36.50; door den heer A. Reitsma te Oude Leve ƒ 5.Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): van de Gereformeerde Kerk te Buiksloot ƒ3.61 ...

De Heraut
140 woorden
van 3