GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-31
„Uw harte worde niet ontroerd”.

„Uw harte worde niet ontroerd”.

Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft In God, gelooft ook in mij. Joh, XIV : 1. Dat ontroerd worden van ons hart is zulk een schoon beeld aan het leven der natuur ontleend. Want ook in de taal der Heilige Schrift wordt dat ontroerd worden in eigenlijken zi ...

De Heraut
Dr. A. K.
1260 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXVI. Toen, ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overleide ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik te niete gedaan hetgene eens kinds was, 1 Cor. XIII; 11 Bij onze bespreking v ...

De Heraut
Dr. A. K.
3110 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen van den heer G. L. W. te IJmuiden, f 2.50 ; van den heer L. van L. te Herwijneo, f 5.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter.Arnhem, Velperweg 88. Giro Nummer 31724. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
31 woorden
De week van 20 October

De week van 20 October

Amsterdam, 29 Oct. 1920.De week van 20 October is een week van feestvreugde geweest, niet alleen voor de Vrije Univei'siteit zelf, die toen haar veertigjarig bestaan mocht herdenken, maar ook voor haar studenten, die dit achtste lustrum met luister hebben gevierd.Niet dat de feestvr ...

De Heraut
1322 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Geachte Redactie !Als lezer van De Heraut neem ik de vrijheid me tot U te wenden met een beleefd doch dringend verzoek.Door de Commissie van Zendelingen der Ned. Zend. Vereen, zijn op West-Java een S-tal Holl.-Chin. en Holl.-Inl. sc ...

De Heraut
A. J. COUMON.
192 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Wat zal de grondslag zijn van de Beiersche Ev. Luth. kerkrEr wordt in Beieren een'ontwerp voor een nieuwe kerkenordening druk besproken. In de inleiding komt de zinsnede voor: „ De Ev. Luth. kerk in Beieren staat op den onwankelbaren grondslag der H. Schrift en houdt zich in h ...

De Heraut
WINCKEL.
1413 woorden
Van ’s Heeren ordinantiën;

Van ’s Heeren ordinantiën;

...

De Heraut
0 woorden
SIGAREN.

SIGAREN.

SIGAREN.SIGARfcN.vertuigt U, gij zijt tevreden.j^Door geheel Nederland franco huis, flinke, wit brandende, geurigiigaren. 100 fijae f 4.50, 200 - f 825. 00 zeer fijne f6.25, 200-f 11.75. xtrafijnelOO-f7.50, 200 -f 14.25 rieven van tevredenheid vooradig. Adres: . VEERMAN, Turf ...

De Heraut
35 woorden
ZIGTERMAN’s

ZIGTERMAN’s

ZIGTERMAN’s(oedkoope MeubelwinkelsGRONINGEN, Oude Ebbingestr. 33TELEFOON 1177.ASSEN. Markt 14 Telefoon 269. ...

De Heraut
10 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninyer Brandwaarliorg-Maatscliappii.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72Speciale afdeeling voor H. H. Predikantenen Onderwijzers, voor Kerlcen en Scholen, alsmede voor Leden van „Patrimonium". ...

De Heraut
21 woorden
van 5