GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
De Reformatie
Reguliere Editie
1922-01-13
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

J. S. te Amersfoort. Het door u bedoelde stukje is mij bekend. Het is om .faiie& ndore redenen, niet voor beantwoording geschikt. Uw oioirdeel over Momtessori •\-erhe'ugt mij. Wenscht u er iets meer van te weten, dan is het boek van Rombouts en Lamers , , Montesso'rianisme" (Malmberg's P'aeda ...

De Reformatie
F. J. J. B.
205 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Aangenomen naar: Beilen, Th.. Kuipers te Ter Aar. Paesens«; -, Ê; .gU; f^|Di. G. A. Brouwer te Oostwolde.Bedankt voor: Berkel! en Rodenrijs, L. van Wijk tè"' E8je.T Emlicliheim (Beiitheim), Dr W, . A. van Es te Leeuwarden. Hr.ailem (va, c.-Datema), H. S. Bouma' te Leeuwarden. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS
1092 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

De Jong-Gereforomieerden .in 1921.In zijn oudejaaBsbetracbting gaan dé gedachten van prof. Grosheide ook naar de Jong-Gereformaeirdeln uit en hij vr.aagt in „Noiord-HoUandscb Kerkblad": Zijn het vooral de jorngrCrereformeerden, die spreien van de Bavinck-gsest? lic weet het niet. Wi ...

De Reformatie
HEPP.
4043 woorden
Het nabije Oosten.

Het nabije Oosten.

In niimmer 7 van dezen jaargang schreef ik onder den titel: een zilveren feest over den arbeid van den Duitschen hulpbond voor 'het werk der Christelijke liefde in het Oosten. Naar dat artikel wil ik den lezer^-verwijzen, om niet nog eens mede te deelen aangaande het ontzaglijk üiöeilijke werk do ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1571 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. XV. 14. De wierMng van Artikel 23. Atasterdaim, H. Hövekier, 1869.In zijn eerste brochutre (zie onder no. 4 van deze Bibliografie') had Dr Kuypier het algemieen stern-recht der gemeente, volgens artikel 23, als overgangsmiaatregel ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
797 woorden
Van Bop en Bep en Brammetje. ¹)

Van Bop en Bep en Brammetje. ¹)

'Wat zijn wiji^ psychologen, toch ongelukkige mten. |'p; jsche'n in vergelijking met den intuitieven. roman-"^''söhrijver, den dichter. De dichter brengt ons dichter bij de dimigen, vlak bij', zoodat we maar de oogen behoeven te openen en we zijn erin, heele. maal erin. We verliezen er ons in. Ik ...

De Reformatie
F. J. J. B.
1555 woorden
Daden.

Daden.

'Naar aanleiding van wat ik gaf als mijn meening over het karakter van het orgelspiel vóór den dienst, ' schreef de organist der Geref. kerk te D. mij het volgende: „Hoewel ik meer dan vijf en twintig jaar het gezanjg geleid heb en steeds getracht in elk' voorspel den inhoud van het te zingen lie ...

De Reformatie
J. L. F.
1556 woorden
De kerk en de sociale kwestie

De kerk en de sociale kwestie

bezien iign door een niettheoloog. II. II. Invloed en beteekenis van de kerk voor de sociale kwestie ©in om'gekeerd. De 'kerk heeft voor de sociate kWestie beteekenis, want ze staat midden in dei sam'e ...

De Reformatie
W. HEIJNS.
1531 woorden
Zelfbedwang.

Zelfbedwang.

Op het eersL© hooien wiel wat teleurstellend, dat „en Hij ging miet hen af".In Jezus' mensclhelijilde ontwiklseling was .immers zulk eien heerlijl!; oogenblik gekomen. Hij' was zic!h bewTJst gewoTden, waartoe Hem ~de Vader geroepen had. Voor het 'eerst vernemen we, dat Hij met klaren bliJi ...

De Reformatie
v. A.
1336 woorden
Het studeeren der Ouderlingen.

Het studeeren der Ouderlingen.

I. Van dé oiverzijdej ontwefpt mén zich een eigenaardig beeld van den ouderling.Hij zoiu de zuivere vertegenwoordiger zijn yan het CiOin.servatieve element in onze kerken.De p'redikanten, ook in onze kerken, zouden nog wel in m'eer voioruitsfrevende r ...

De Reformatie
HEPP.
1772 woorden