GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1936-01-10
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Uitgesloten. In de evangelieverhalen vinden we geen levensbeschrijving of zielsontleding van onzen Heer Jezus Christus! Wie er zooiets in zoekt, zal ze nooit verstaan. Neen, Mattlieüs en de anderen teekenen scherp en kleurig den ambls weg, de ambts - worsteling, de ...

De Reformatie
C. V.
662 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Duitsche Nationaal-socialisme. IX. De Kerk onder bet Hakenkruis. (I) De Kerkstrijd. (I.) .. . i •'-l'; „la meinem Reiche kann jeder nach seiner Fassom sehg werden." i)Deze bekende woo ...

De Reformatie
B.
1238 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Erfelijke eigenschappen der ziel. II. De erfelijkheid van de zedelijke eigenschappen levert een nog moeilijker probleem op dan die van de zielkundige kwaliteiten van een pasgeboren kind. Vooral de erfzonde is een moeilijk vraagstuk. ...

De Reformatie
LOS.
1149 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. I. J Htet woord dat boven deze aanteekeningen staat llaatst ons door beurtelings zich uitzettende en (ikrimpiende beteekenisgrenzen voor eigenaardige loeilijkheden.Oorspronkelijk en wezenlijk schoon en scherpe mli ...

De Reformatie
D.
2003 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Darbisme met dominees. Daar is soms een kerkbegrip, dat ik niet beter kan omschrijven dan Darbisme mèt dominees. De kerk wordt daarbij beschouwd als een kring van gelijkdenkende zielen. Maar niet als de planting van Boven, maar niet als Christus' gelouterde menschh ...

De Reformatie
N. B.
770 woorden
0PVOEDING EN ONDERWIJS

0PVOEDING EN ONDERWIJS

De run op de rijpere jeugd. Zoo langzamerhand is nu wel tot ons gereformeerde volksdeel doorgedrongen, dat d'e gereformeerde jeugdbeweging, zooals die zich georganiseerd heeft in den Bond van Jongelingsvereenigingen op G. G., den Bond van Meisjesvereenigingen op G. ...

De Reformatie
J. E. KOK.
1135 woorden
Correspondentie van de Redactie.

Correspondentie van de Redactie.

F. te A. U schrü'ft mij een brief, waaruit ik volgende gedeelten (met weglating van plaatselijke Mzomderheden) citeer: „Voor eenige weken werd van den kansel bekend gemaakt, dat iemand tot onze Geref. Kerk wensobte OVER TE KO'MEN welke persoon voorheen lid der Glirist. Geref. Kerk was. Nu ...

De Reformatie
K. S.
708 woorden
LITERATUUR KUNST

LITERATUUR KUNST

Vrouw Jacob. II. Ina Boudier-Bakker: Vrouw Jacob. — P. N. van Kampen & Zoon, N. V., Amsterdam.Wianneer men het groote boek inziet, valt een verdeeling in vijf hoofdstukken op, die doet denken aan de oude indeeling der dram ...

De Reformatie
H. S.
1266 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Jaarboekje v. d. Ver. van studenten in de ' theol. faculteiten in Nederland, 1936".Dit boekje werd mij gezonden ter aankondiging. Gaarne vermeld ik op verzoek, dat van deze vereeniging (opgericht 1 Dec. '28) praeses is dhr R. W. Popma, ab-actis dhr R. J. W. Nijkamp, Keizersgracht 162 Amst ...

De Reformatie
K. S.
279 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Herdenking van de Doleantie. Van het Comité tot herdenking van de Doleantie vernemen wij dal het Programma thans definitief werd vastgesteld. De Herdenking zal plaats vinden te Amsterdam. Donderdag 13 Februari a.s., des avonds 8 uur zal er een Dank- en Bedestond wo ...

De Reformatie
K. S.
O. NOORDMANS.
4248 woorden
van 2