GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1939-06-30
CATECHISMUS-BIJLAGE.

CATECHISMUS-BIJLAGE.

In verband met de vele aanvragen om de verschenen afleveringen herhalen we, dat deze alleen verkrijgbaar zijn voor zoover de voorraad strekt voor nieuwe a b o n n é' s tegen vergoeding van 5 cent per aflevering.Bij uitzondering kunnen abonrié's, die één of meer exemplaren zijn kwijt geraak ...

30 juni 1939
De Reformatie
DE UITGEVERS.
54 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een unicum. Ds K. van Anken schrijft onder het opschrift: „Een unicum" het volgende in „Delftsche Kerkbode": •Op onze classicale vergaderingen komt het meermalen voor dat één vaia de adviseerende leden een plaats ontvangt in het mioderamen der classis. Het v ...

30 juni 1939
De Reformatie
K. S.
220 woorden
„Candidaat in de godgeleerdheid”.

„Candidaat in de godgeleerdheid”.

In onze verleden week beëindigde beantwoording van dr W. A. v. Es hebben we ook even de kwestie besproken of de in een oud reglement van Kampen ergens nog aan te treffen term „candidaat tot het praeparatoir examen" een ontkenning wezen zou, bedoeld of onbedoeld, van het verleenen van den wetensch ...

30 juni 1939
De Reformatie
K. S.
270 woorden
De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

23. Waarom zegt gij: ontvangen van den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria? Omdat mij door Gods Woord geleerd wordt, dat Gods Zoon de menschelijke natuur uit het vleesch en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes op zoodanige wijze heeft aangenomen, dat Hij ...

30 juni 1939
De Reformatie
G. B.
281 woorden
Een woord van dank.

Een woord van dank.

Langs dezen, weg — want een anderen, die in dit geval voor mij zou openstaan, weet ik niet — naoge ik mede namens mijn gezin oprechten dank betuigen voor de groote vriendelijkheid, die op zoo treffende wijze betoond is ter gelegenheid van de herdenking van mijn intrede in de predikantenwereld vóó ...

30 juni 1939
De Reformatie
K. S.
492 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Rotterdam-Charlois (vac. D. Hogenbirk): Dr H. N. Ridderbos te Eefde-Gorssel en G. Smeenk te Vlissingen.Beroepen te: Ooltgensplaat: A. J. van Sluijs te Zonnemaire.Aangenomen naar: Hardenberg (vac. G. Verrij): Cand. R. ...

30 juni 1939
De Reformatie
557 woorden
Maar moeilijk.

Maar moeilijk.

Het schijnt, zelfs voor overigens geachte en vooraanstaande broeders maar moeilijk te zijn de juiste lijnen ^oor ons Geref. kerkrecht vast te houden. Zooals blijkt lilt een stukje, dat ik in „De Heraut" van deze week •^ind en dat met blijkbare instemming overgenomen "Werd uit de „Utrechtsche Kerk ...

30 juni 1939
De Reformatie
J. VAN LONKHUYZEN.
731 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

In Benauwdbeld der Tijden. Wij. idealiseeren den Ouden Tijd graag. Daarentegen hebben wij medelijden met onszelf, dit is een gevaarlijke levenshouding. Doch ook de vorige generatie heeft den Tempel des Heeren gebouwd in benauwdheid der tijden.Laai ik maar ee ...

30 juni 1939
De Reformatie
N. B.
763 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De schenring in Amerika. (VII.) Wilden we nu in onze beantwoording van ds Hoeksema's referaat volledig zijn, dan moesten we thans de kerkrechtelijke zijde van het in en na de synode van Kalamazoo gebeurde gaan bezien. Ds Hoeksema heeft onderscheiden bedenkingen teg ...

30 juni 1939
De Reformatie
K. S.
839 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gbrlstus' ambtshandbavlng In het wonderteeken van Aarons bloeienden staf. Dit wonderteeken wordt omlijst door de droeve historie van Korach, Dathan en Abiram: die poging, om sekten en muiterij aan te richten in kerken en wereldlijke regeeringen.Twee revoluti ...

30 juni 1939
De Reformatie
J. SMELIK.
874 woorden
van 2