GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1939-06-30
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een unicum. Ds K. van Anken schrijft onder het opschrift: „Een unicum" het volgende in „Delftsche Kerkbode": •Op onze classicale vergaderingen komt het meermalen voor dat één vaia de adviseerende leden een plaats ontvangt in het mioderamen der classis. Het v ...

De Reformatie
K. S.
223 woorden
CATECHISMUS-BIJLAGE.

CATECHISMUS-BIJLAGE.

In verband met de vele aanvragen om de verschenen afleveringen herhalen we, dat deze alleen verkrijgbaar zijn voor zoover de voorraad strekt voor nieuwe a b o n n é' s tegen vergoeding van 5 cent per aflevering.Bij uitzondering kunnen abonrié's, die één of meer exemplaren zijn kwijt geraak ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
55 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Rotterdam-Charlois (vac. D. Hogenbirk): Dr H. N. Ridderbos te Eefde-Gorssel en G. Smeenk te Vlissingen.Beroepen te: Ooltgensplaat: A. J. van Sluijs te Zonnemaire.Aangenomen naar: Hardenberg (vac. G. Verrij): Cand. R. ...

De Reformatie
560 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Schetsen uit den Reformatletyd door P. Brouwer. (In leven redacteur van Friesch Dagblad.) Psalmgezang en Geloofsbelijdenis. II. Maar dit klaag- en verweerschrift w ...

De Reformatie
P. Brouwer.
1333 woorden
VERSLAG van de Herdenkingssamenkomst ter gelegenheid van het Zilveren Ambtsjubileum van Prof. Dr K. SCHILDER, gehouden te Rotterdam-Delfshaven 22 Juni 1939.

VERSLAG van de Herdenkingssamenkomst ter gelegenheid van het Zilveren Ambtsjubileum van Prof. Dr K. SCHILDER, gehouden te Rotterdam-Delfshaven 22 Juni 1939.

Zooals vanzelf spreekt werd in het blad, waarvan Prof. Schilder redacteur is, niets geschreven over zijn jubileum. Hij zou nooit zijn toestemming hebben gegeven daarvoor. Misschien zou hij geantwoord hebben op een verzoek dienaangaande: rustig verder werken is de beste jubileumviering.Toch ...

De Reformatie
4260 woorden
De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

23. Waarom zegt gij: ontvangen van den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria? Omdat mij door Gods Woord geleerd wordt, dat Gods Zoon de menschelijke natuur uit het vleesch en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes op zoodanige wijze heeft aangenomen, dat Hij ...

De Reformatie
G. B.
280 woorden
Maar moeilijk.

Maar moeilijk.

Het schijnt, zelfs voor overigens geachte en vooraanstaande broeders maar moeilijk te zijn de juiste lijnen ^oor ons Geref. kerkrecht vast te houden. Zooals blijkt lilt een stukje, dat ik in „De Heraut" van deze week •^ind en dat met blijkbare instemming overgenomen "Werd uit de „Utrechtsche Kerk ...

De Reformatie
J. VAN LONKHUYZEN.
733 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een sombere familieroman. De mfilodde der verten heeft steeds groote bekoring gehad voor den toerist Fabricius. In zijn reeks vroeger verschenen romans werden vele, ver van elkaar gelegen gebieden met aantrekkelijke vertelkunst en goed observatievermogen beschreven ...

De Reformatie
H. S.
1008 woorden
„Candidaat in de godgeleerdheid”.

„Candidaat in de godgeleerdheid”.

In onze verleden week beëindigde beantwoording van dr W. A. v. Es hebben we ook even de kwestie besproken of de in een oud reglement van Kampen ergens nog aan te treffen term „candidaat tot het praeparatoir examen" een ontkenning wezen zou, bedoeld of onbedoeld, van het verleenen van den wetensch ...

De Reformatie
K. S.
274 woorden
Dr F. L. Rutgers en Jhr Mr A. F. de Savormin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht. (V.)

Dr F. L. Rutgers en Jhr Mr A. F. de Savormin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht. (V.)

„In de Nederlanden is het kerkverband der Gereformeerde Kerken tot stand gekomen ongeveer op dezelfde wijze als waarop het 15 eeuwen vroeger oorspronkelijk in de Christenheid was gevormd: door vrijwillige confoederatie der plaatselijke kerken zelve", blz. 188. -„In landen, waar de Overheid ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1448 woorden
van 2