GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1947-04-26
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

II. „Tot eiken prijs" blijven bij een geïnstitueerde kerk, of bij wat men daarvoor houdt, bleek ons even verkeerd als het , , in elk geval" willen blijven bij een politieke partij, die eens ons onder haar leden telde.Daar staat evenwel, zoo merkten we op, ie ...

26 april 1947
De Reformatie
K. S.
K
S.
C. DE VRIES.
JAC. BOSCH Jzn
3765 woorden
KORTE BERICHTEN

KORTE BERICHTEN

— „OECUMENISCH". Men schrijft ons uit .Batavia: We lezen in „Kerke-Nicuws" van de .Protestantsche Kerlf in Indonesië (2e jaargang no. 4, 15 Febr. 1947): Oecumenisch samenwerken.Op 19 Januari heeft Ds Locher, voorzitter der Prot. Kerk den dienst geleid in de gereformeerde Kwitangkerk ...

26 april 1947
De Reformatie
K. S.
122 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Er is zeker voor het kind van God, dat het Woord des Heeren liefheeft, geenerlei reden om eenige wetenschap te haten of te vreezen.Te haten allerminst, want wat de wetenschap werkelijk ontdekt, dat laat God de Heere haar zien. Hij is het. Die de oogen daarvoor opent. ...

26 april 1947
De Reformatie
MARNIX.
1786 woorden
Het vierde formulier van eenigheid.

Het vierde formulier van eenigheid.

22 Ons vorig artikel besloten we met de opmerking, dat als iemand gelooft, dat er een goddelijke belofte ligt, krachtens welke de kinderen te beschouwen en te behandelen zijn als wedergeboren of te wederbaren, het „pleiten" op ttods belofte weer anders kan worden b ...

26 april 1947
De Reformatie
K. S.
1022 woorden
Herman de Man:De barre winter van Negentig. 3e druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 5:90.

Herman de Man:De barre winter van Negentig. 3e druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 5:90.

BOEKBESPREKING De afgeloopen barre winter heeft blijkbaar de uitgevers geïnspireerd tot het opnieuw uitgeven van bovengenoemd boek. Het is reeds jaren geleden, dat het in ons blad besproken werd, als een heel goed, hoewel niet het beste werk van den bekenden region ...

26 april 1947
De Reformatie
187 woorden
DE HEERLIJKHEID VAN DEN ZOON DES MENSCHEN.

DE HEERLIJKHEID VAN DEN ZOON DES MENSCHEN.

Nathanaël zal moeten opklimmen tot de erkenning dat Jezus van Nazareth niet alleen Zoon van God is, maar ook Zoon des menschen. In dezen laatsten naam ligt immers de Messiaansche heerlijkheid uitgedrukt. Aan den Zoon des menschen 'zal God geven de heerschappij over het eeuwig koninkrijk, het koni ...

26 april 1947
De Reformatie
219 woorden
Van Passie en Paschen. 2e herz. druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 1.90.

Van Passie en Paschen. 2e herz. druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 1.90.

Een anonymus verzamelde een keurige collectie lijdens-en opstandingsliederen uit heel onze letterkunde. Tenminste — op een na — van christelijke schrijvers uit alle eeuviren. Vreemd doet Verwey hier tusschen aan. Zijn Christussonnet is toch allerminst christelijk. Daar elke verantwoording ontbree ...

26 april 1947
De Reformatie
H. S.
57 woorden
DE DOORBRAAK EN DE NIEUWE VEREENIGING OP HET TERREIN VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS.

DE DOORBRAAK EN DE NIEUWE VEREENIGING OP HET TERREIN VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS.

III. „Trouw" heeft in haar artikelen „School en Doorbraak" van 22 Jan. en „School of Leeraar" van 14 Febr., stelling genomen tegen de aanwezigheid van socialistische leerkrachten op de Chr. Middelbare • Scholen.„ De opvattingen dezer leerkrachten, die behoor ...

26 april 1947
De Reformatie
K. v. H.
P. JASPERSE.
2075 woorden
PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

De onderteekening van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati is nu niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan.Goede wijn behoeft geen krans, zegt men.Daar nu te Batavia heelemaal geen klare en goede 'wijn geschonken is, is het begrijpelijk, dat er een ware lawine van kransen noodig was ...

26 april 1947
De Reformatie
G.
1559 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN

GEREFORMEERDE KERKEN

(Onderhoudende Art. 31 K.O.). Beroepen te: De Bildt—Maartensdijk, M. A. J. v. Putten, te Twijzel. Ommen (bij accl.), W. Verwoerd te ZaandanvOostzaan.Bedankt voor: Drachten, J. v. d. Haagen te Bruchterveld.— APPINGEDAM. Zondag 13 April is ...

26 april 1947
De Reformatie
166 woorden
van 2