GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

104 resultaten
Filteren
van 11
Rectorale redes
Christelijke wereldbeschouwing
1904-10-20
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 11

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 11

11Wiezichpublieke tens chapaanenschoolnuchterenzien,aanontworstelt opinie,;dewiewereldentuur en geschiedenis neemt, zooals dienxijn,datdringtzicheenig ...

Rectorale redes
H. Bavinck
190 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 12

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 12

12enmaterialismetusschenoscilleertspiritualisme,tusschenatomisme en dynamisme, tusschen nomisme en antinomisme.Maar het Christendom bewaart het evenwicht en openbaart ons eene wijsheid, welke den mensch met God, maar daarm ook met zichzelven ...

Rectorale redes
H. Bavinck
222 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 13

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 13

13 verschaftbrengtzij;onderschijnselenhetoog,en wisselende ver-vluchtigeslechtsmaarlaathet wezen deronsdingen niet zien; de echte, wezenlijke kennis wordt daarom uit de zinlijke waarneming maa ...

Rectorale redes
H. Bavinck
210 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 14

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 14

14om welke redenen engeven, tewerkkangaat,rechtmatigedeenEnzijn.Wantteneerstehetiswerke-physischesamenwerking geenten andereenbuitenwereldzinli ...

Rectorale redes
H. Bavinck
182 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 15

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 15

15maar tweerealiteiten,bewiistzijnsacten, die tot elkander inzekere verhouding staan. Het in principe aangenomen idealisme laat voor het realisme, ook voor het kritisch en transcendentaalrealisme geen plaats meer over; erisgeen bewijs meer mogelijk ...

Rectorale redes
H. Bavinck
196 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 16

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 16

16 door waarneming onmiddellijk van de dingen buitendiewijonshebben verkregen.nietkennis,In die gewaarwordingen hebben wijalthans niet in de eerste plaats en niet onmid-van die gewaarwordingen, maar van het gewaarge-dellijk, ...

Rectorale redes
H. Bavinck
211 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 17

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 17

17 zijn,wegkennenhetbijstaat en door zijne subjectievedingendemenschdedatgewaarwordingen steedsLogische gevolgtrekkingbedekt.denaltijd zichzelf inishet dan, metdenzelfden ...

Rectorale redes
H. Bavinck
203 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 18

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 18

18 krachtens den gemeenschappelijken oorspong verwant aan de elementen, waaruit het gansch heelal ons, elk voor zich, de wereldissamengesteld en doenkennen op een bijzondere wijzebijzondere zijde. In elk van deze woont eeneen van eenemaar eenespeci ...

Rectorale redes
H. Bavinck
193 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 19

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 19

19physicamaaris,geen antwoord, dendit isDe denkbaarheid enschap waardig.man van weten-Icenbaarheid der wereldzeker de onderstelling van alle weten, maar deze onder-isstellingvaniszoo groote be ...

Rectorale redes
H. Bavinck
174 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 20

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 20

20 wordingen ingevormdevoortbrengen, maar het zijn de door onsonsvan gewaarwordingen,groepenEnvormen.maar ookzoodiedelichamenhet niet alleen objectief met de wereld,ismet den menschsubj ...

Rectorale redes
H. Bavinck
185 woorden
van 11