GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

176 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
Het Communisme in zijn ware gedaante.” Herinneringen aan het communistisch schrikbewind in Hongarije, door Dr. J. Sebestyén.

Het Communisme in zijn ware gedaante.” Herinneringen aan het communistisch schrikbewind in Hongarije, door Dr. J. Sebestyén.

Het Communisme in zijn ware gedaante.” Herinneringen aan het communistisch schrikbewind in Hongarije, door Dr. J. Sebestyén.iKanipcn - J. H.-Kok, ; ê^; ''f.'^: •^'f'': ''''"*'^-VïoL^ Sebestyén, de sympathieke kampvechter vooiliet Calvinisme in Hongarije, blaast in dit boekje, aljLri ...

De Reformatie
200 woorden
„Het dogmatisch-exegetisch rapport met zijn tweeërlei conclusies” door Mr P. G. Knibbe.

„Het dogmatisch-exegetisch rapport met zijn tweeërlei conclusies” door Mr P. G. Knibbe.

„Het dogmatisch-exegetisch rapport met zijn tweeërlei conclusies" door Mr P. G. Knibbe.Leiden. — Dagblad en Drukkerij Nieuwe Leidsche Courant. 'Dit geschrift van Mr Knibbe is niet zoo kalm geschreven als zijn brochure: „Een ban in onze Kerken", waarvan de titel bijna de eenige krass ...

De Reformatie
102 woorden
A Theological Bibliography, Compiled by Clarence Bouma, A. M., Th. D. Professor at the Theological School Grand Rapids, Michigan.

A Theological Bibliography, Compiled by Clarence Bouma, A. M., Th. D. Professor at the Theological School Grand Rapids, Michigan.

A Theological Bibliography, Clarence Boimia, A. M., Th. D. Professor at the Theological School Grand Rapids, Michigan.Wm. B. Eerdmans Pub. Go „The Reformed Press", Grand Rapids, Michigan.Al te lang wachtte dit verdienstelijke boekje op bespreking.Intussohen heeft het nog niet ...

De Reformatie
HEPP
403 woorden
„Ten dage als ik riep”, door L. Penning. Nijkerk — G. F. Callenbach.

„Ten dage als ik riep”, door L. Penning. Nijkerk — G. F. Callenbach.

Als 4e deel van de Chr. Bibliotheek verscheen dit boek van den ouden Penning. Het verhaal verplaatst ons in hoofdzaak naar Hongarije, en vertelt van het lijden der predikanten alda.ar in dè 17e eeuw. De ge'gevens zijn buitengewoon ontroerend, en Penning heeft den historischen achtergrond goed lat ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA
138 woorden
Zondagsschooluitgaven.

Zondagsschooluitgaven.

Nijkerk — G. F. Gallenbach.In het schrijven, dat de boekjes vergezelt, zegt de heer Gallenbach, dat hiJ h e t g e n o e g e n heeft zijn zondagsschooluitgaven ter bespreking toe te zenden. Nu, wederkeerig is het een genoegen, een zeer groot genoegen zelfs, ze te ontvangen. Als ge de.^e keu ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA
299 woorden
„Palestina en het land van den Jordaan.

„Palestina en het land van den Jordaan.

235 kunstfotographieën opgenomen door Ludwig Preiss, met inleiding en bijschriften van Prof. Dr A. Noordtzij.Kampen. — J. H. Kok.Zou dit boek niet het schoonste zijn, dat de drukkerij van den heer Kok verliet? Het is een lust voor het oog.Meer dan één plaatwerk over Pa ...

De Reformatie
HEPP.
148 woorden
„Via Triumphalis"

„Via Triumphalis"

M. C. Fallentin, Via Triumphale weg der overwinnaars). Nijkerk — G. F. Callenbach.. 1926.Men kan op dit boek veel kleine aanmerkingen maken. Men kan zeggen, dat de bijbelsche personen, die er in „opgevoerd" 'worden, niet zijn zooals ze hier geschetst] worden en niet heeten, zooals ze hier ...

De Reformatie
K. S.
424 woorden
„Vertellingen voor de feestdagen” door L. Kemink. Nijkerk - G. F. Callenbach.

„Vertellingen voor de feestdagen” door L. Kemink. Nijkerk - G. F. Callenbach.

„Vertellingen voor de feestdagen” door L. Kemink. Nijkerk - G. F. Callenbach.De heer Kemink geeft in dit boekje van ruim 60 blz. zeven vertellingen, drie voor het Kerstfeest, drie voor bet Paaschfeest en één voor het Pinksterfeest. Ze dienen om te worden naverteld betzij in den huiselijken ...

De Reformatie
J. D. W.
132 woorden
„Van ’s Heeren Ordinatiën”. III. door Dr W. Geesink.

„Van ’s Heeren Ordinatiën”. III. door Dr W. Geesink.

„ ’s Heeren ordinantiën in de zedelijke iworald." 1. Tweede onveranderde druk.Kampen. — J. H. Kok.De tweede druk van dit standaardwerk is met hei thans verschenen deel gevorderd tot aan de Ethiek.Hierin worden na een inleiding de eerste vier gebodo'n behandeld. 'Prof. ...

De Reformatie
88 woorden
„Lezen en Voordragen”

„Lezen en Voordragen”

Van het Maandschrift „Lezen en Voordragen” onder leiding van Arie Post, uitgave van de Uitgeverszaak „Jachin" te Zwolle, ontvingen we de no.'s 5—8 in vervolge op de eerste afleveringen. In een afzonderlijk artikel (no. 21 van den 6en jaargang) van ons blad besprak ik dit nuttige tijdschrift uitvo ...

De Reformatie
C. T.
87 woorden
van 18