GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

468 resultaten
Filteren
van 47
LITERATUUR EN KUNST.
De Reformatie
Orgelpsalmboek van de „stichting”

Orgelpsalmboek van de „stichting”

In opdracht van de Stichting tot verbetering van het Psalmgezang in de Geref. Kerken verschijnt binnenkort een „koraalboek" ten dienste van het begeleiden van de reformatorische psalmmelodieën.De harmonisatie naar den kerktonalen aard der melodieën is verzorgd door D. N. J. van der Paauw, ...

21 februari 1948
De Reformatie
57 woorden
Een romantisch leven

Een romantisch leven

Anne de Vries: „De Levensroman van Johannes Post. Uitgave van J. H. Kok 1 N.V., Kampen.Woorden krijgen him beteekenis door het gebruik, zegft een heel oude spreuk reeds. Wat de oorspronkelijke beteekenis van het woord roman dan ook geweest moge zijn, voor ons geldt slechts die van het hede ...

10 juli 1948
De Reformatie
H. S.
1187 woorden
Een oud Juweel in nieuwe zetting

Een oud Juweel in nieuwe zetting

De Kelten schijnen een belangrijke literatuur te hebben bezeten, waarvan weinig bewaard gebleven is in de oorspronkelijke taal. Vele mooie heldenverhalen zijn pas opgeteekend, nadat een groot deel van het Keltische volk, onder den druk der Angelen en Saksen was uitgeweken naar Frankrijk, vooral B ...

25 september 1948
De Reformatie
H. S.
1187 woorden
De deugd hooger geschat dan zilver

De deugd hooger geschat dan zilver

Onder den titel van bovengenoemd boek staat uitdrukkelijk vermeld, dat het een roman is. Over deze kwalificatie kan verschillend geoordeeld worden. De schrijver zal er wel mee bedoelen, dat hij niet een wetenschappelijke biografie wil geven, doch een relaas van het leven van den held der zilvervl ...

13 november 1948
De Reformatie
H. S.
1401 woorden
WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS TE ZEGGEN ?

WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS TE ZEGGEN ?

I. De meeste menschen beschouwen de schilderkimst als een nabootsing van de werkelijkheid.Meer verlichte geesten zeggen, dat de kunstenaar de werkelijkheid herschept en spreken dan van „herschapen werkelijkheid" — projecteeren van innerlijke aandoeningen in ...

30 augustus 1947
De Reformatie
A. MIDDELHOEK.
1285 woorden
WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS TE ZEGGEN?

WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS TE ZEGGEN?

II. De ontwikkelde leek, en ik zal het niet ver mis hebben als ik de meeste lezers daaronder reken, heeft een hem opgedrongen impressionistische wijze van zien, ondanks het feit, dat de bloeitijd van het impressionisme tot het verleden behoort.Het impression ...

6 september 1947
De Reformatie
A. MIDDELHOEK.
1323 woorden
WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS

WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS

TE ZEGGEN ? III. Het impressionisme droeg in zichzelf een vormvernietigend element.Als zuiver pictiurale kunst moest het in uiterste consequentie verschillende van haar beoefenaren op den duur teleurstellen.Die uiterste consequenties waren getr ...

13 september 1947
De Reformatie
A. MIDDELHOEK.
1249 woorden
WAt heeft öe schiLbeRkunst ons te zeGGen?

WAt heeft öe schiLbeRkunst ons te zeGGen?

In het voorgaande artikel gewaagden wij ervan, hoe de kunst van Cézanne den weg baande naar meer abstracte uitingen in de schilderkimst.„Abstracte kunst" is hier dan een verzamelnaam voor zeer verschillende uitingen, die echter allen dit gemeen hebben, dat hun scheppers zich losmaken van d ...

11 oktober 1947
De Reformatie
A. MIDDELHOEK.
1402 woorden
Wat heeft de schilderkunst ons te zeggen?

Wat heeft de schilderkunst ons te zeggen?

VII. Een beweging in de schilderkunst, die sterk de aandacht trekt, is die van het surrealisme.Niet, dat de beoefenaren zoo t^rijk z^jn, in ieder geval niet in ons land. Maar daar, waar surrealistische werken geëxposeerd worden, "vallen zij op door de overdu ...

1 november 1947
De Reformatie
A. MIDDELHOEK.
1384 woorden
DE MENSCH EN HET LEVEN.

DE MENSCH EN HET LEVEN.

We leven snel tegenwoordig, ook in de literatuur. Wij verlangen spanning en actie, vlot geschreven boeken vol beweging, en belangstelling voor de problemen van dezen tijd. De oudere schrijvers raken vergeten. Tussohen hen en ons gaapt de kloof van de duitsche bezetting.En nu verschijnt daa ...

22 november 1947
De Reformatie
H. S.
1450 woorden
van 47