GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

468 resultaten
Filteren
van 47
LITERATUUR EN KUNST
De Reformatie
Orgelpsalmboek van de „stichting”

Orgelpsalmboek van de „stichting”

In opdracht van de Stichting tot verbetering van het Psalmgezang in de Geref. Kerken verschijnt binnenkort een „koraalboek" ten dienste van het begeleiden van de reformatorische psalmmelodieën.De harmonisatie naar den kerktonalen aard der melodieën is verzorgd door D. N. J. van der Paauw, ...

21 februari 1948
De Reformatie
60 woorden
Een romantisch leven

Een romantisch leven

Anne de Vries: „De Levensroman van Johannes Post. Uitgave van J. H. Kok 1 N.V., Kampen.Woorden krijgen him beteekenis door het gebruik, zegft een heel oude spreuk reeds. Wat de oorspronkelijke beteekenis van het woord roman dan ook geweest moge zijn, voor ons geldt slechts die van het hede ...

10 juli 1948
De Reformatie
H. S.
1206 woorden
Een oud Juweel in nieuwe zetting

Een oud Juweel in nieuwe zetting

De Kelten schijnen een belangrijke literatuur te hebben bezeten, waarvan weinig bewaard gebleven is in de oorspronkelijke taal. Vele mooie heldenverhalen zijn pas opgeteekend, nadat een groot deel van het Keltische volk, onder den druk der Angelen en Saksen was uitgeweken naar Frankrijk, vooral B ...

25 september 1948
De Reformatie
H. S.
1203 woorden
De deugd hooger geschat dan zilver

De deugd hooger geschat dan zilver

Onder den titel van bovengenoemd boek staat uitdrukkelijk vermeld, dat het een roman is. Over deze kwalificatie kan verschillend geoordeeld worden. De schrijver zal er wel mee bedoelen, dat hij niet een wetenschappelijke biografie wil geven, doch een relaas van het leven van den held der zilvervl ...

13 november 1948
De Reformatie
H. S.
1419 woorden
Van mensch en dier

Van mensch en dier

Dit nieuwe boek van Jo Ypma is geen streekroman, al speelt het verhaal zich af op het platteland en is het in dialect geschreven. Evenmin is het een kinderbiografie, zelfs geen psychologische roman. Wat het dan wel is? Een heel mooi boek, met een zeer bijzonder thema, dat, voor zoover ik weet, in ...

18 augustus 1951
De Reformatie
H. S.
1247 woorden
VAN DOOD EN LEVEN

VAN DOOD EN LEVEN

Op het eerste gezicht lijkt dit een boek, zooals er vóór den oorlog zoovele geschreven zijn: de biografie van een kind. Maar spoedig bemerkt men, dat er een hemelsbreed verschil is tusschen Bartje, Marijntje, Flipje en hoe ze meer mogen heeten, en het kind Hans.Allereerst al om den vorm. " ...

25 augustus 1951
De Reformatie
H. S.
1044 woorden
Broeders en Zusters

Broeders en Zusters

Hierdoor hebben wij het genoegen U mede te delen, dat op de vergadering te Zwolle op 17 November j.l. door de overgrote meerderheid der aanwezigen hartehjke instemming is bettiigd met de oprichtiag van een maandelijks tijdschrift, dat de naam „STIJL" zal dragen.De N.V. Oosterbaan & Le ...

1 december 1951
De Reformatie
M. J. ROORDA
305 woorden
Enige ophelderingen rondom „Stijl"

Enige ophelderingen rondom „Stijl"

Op de al weer enkele weken achter ons liggende vergadering van de aldaar opgerichte Gereformeerde Kimstgemeenschap is mij gebleken, dat er in onze kring bepaalde misverstanden bestaan t.a.v. de organisatie van het culturele leven. Grotendeels gaan deze misverstanden terug op een zeer vergefehjke ...

8 december 1951
De Reformatie
P. A. HEKSTRA.
1290 woorden
Goud, Wierook, Myrrhe

Goud, Wierook, Myrrhe

De Decembermaand van ieder jaar, dat God ons geeft, brengt een stroom van de z.g. „Kerstpoëzie", Kerstbundels, Kerstverhalen, Kerstplaten, Kerstboeken. Er schijnt voor de uitgeverijen altijd wel weer een afzetgebied voor deze lectuur te bestaan.Het verwondert ons niet. In de sombere, donke ...

22 december 1951
De Reformatie
R. v. R.
944 woorden
WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS TE ZEGGEN ?

WAT HEEFT DE SCHILDERKUNST ONS TE ZEGGEN ?

I. De meeste menschen beschouwen de schilderkimst als een nabootsing van de werkelijkheid.Meer verlichte geesten zeggen, dat de kunstenaar de werkelijkheid herschept en spreken dan van „herschapen werkelijkheid" — projecteeren van innerlijke aandoeningen in ...

30 augustus 1947
De Reformatie
A. MIDDELHOEK.
1325 woorden
van 47