GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1890-03-09
De Heraut
Uit Purmerend vraagt

Uit Purmerend vraagt

Uit Purmerend vraagt men ons, of de kerk aldaar niet evenals de kerken van Zaandam en Alkmaar, onder de meer invloedrijke behoort, die zoo spoedig mogelijk een geregelden Dienst des Woords behoeven.Het schijnt in deze Classis met het modernisme dan al heel ver gekomen. Zoo meldt men o. a.: ...

9 maart 1890
De Heraut
KUYPER.
233 woorden
Eindelijk is er dan toch over

Eindelijk is er dan toch over

Eindelijk is er dan toch over de SHedrechtsche quaestie een vlugschrift uitgekomen, waarin al de processtukken bijeen staan.Het zag het licht bij Koebrugge en De Zeeuw te Dordrecht, en is, hoezeer ook anoniem uitgegeven, toch kennelijk uit den hoek van het Classicaal bestuur van Dordrecht ...

9 maart 1890
De Heraut
532 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe vondst. Aartsbisschop Byrennios beweert, in een klooster te Damascus een handschrift van het Nieuwe Testament gevonden te hebben, dat even oud is, zoo niet ouder, dan de bekende Codex Sinaiticus. Indien dit bericht bevestigd wordt, kan dit manuscript onschatbare waarde hebben voor de t ...

9 maart 1890
De Heraut
KUYPER.
576 woorden
Uit Bentheim verzoekt

Uit Bentheim verzoekt

Uit Bentheim verzoekt men ons eene rectificatie.We hadden in ons No. van 26 Janitarijl. van de trouwe Gereformeerden van Bentheim gesproken als van een „afgescheiden groep."Dit schijnt den indruk te hebben gemaakt, alsof we daarmee aan deze kerken een separatistisch standpunt toesch ...

9 maart 1890
De Heraut
99 woorden
Van de Bibliotheca Reformata

Van de Bibliotheca Reformata

Van de Bibliotheca Reformata is thans weder een deel verschenen, door de goede zorg van Prof. Dr. De Hartog, die er eene belangrijke voorrede aan toevoegde, en nog een nadere studie over Zanchius als exegeet toezei.Met dit deel is de commentaar van ^«Vr. Zanchius op den brief aan de Efezen ...

9 maart 1890
De Heraut
167 woorden
De martelaren.

De martelaren.

LIMBERT THOREIV. V.De derde der Augustijner monniken, die zijne belijdenis niet verzaakte; was Lambert Thoren. Ofschoon hij met Vees en Van Esch op het schavot gebracht en van zijn priesterlijke waardigheid ontdaan was, werd hij niet inet hen verbrand. Waaro ...

9 maart 1890
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
844 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De redactie van de Hervorming waant dat we de geheimen van Minister Bergansius verklapt hebben.Ze schrijft toch: Indien men het nog niet weet, daö btwijst het laatste numner van de E.«raui, hoezeer Dr. Kuyper is ingewijd iu de regeeringsplannen, met name wat betreft de te verwachten ...

9 maart 1890
De Heraut
Kuyper.
1393 woorden
„Versneed ze en wierp ze in het vuur.”

„Versneed ze en wierp ze in het vuur.”

En het geschiedde, als Tehüdi drie stuliken of vier gelezen had, versneed hij ze met een schrijversmes en wierp ze in het vuur, dat op den haard was totdat de gansche rol verteerd was in het vuur, dat op den haard was. Jeremia 36 : 23. r Jójakim, Josia's zoon, is e ...

9 maart 1890
De Heraut
KUYPER
1495 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grijpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05.Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

9 maart 1890
De Heraut
W. A. VROLIJK JR.
voorzitter
K. DE KRAKER
scriba.
B. VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
oüderl.
"W. G. BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HöLSCHER
282 woorden
Uit Bentheim verzoekt

Uit Bentheim verzoekt

Uit Bentheim verzoekt men ons eene rectificatie, We hadden in ons No. van 26 Januari jl. van de trouwe Gereformeerden van Bentheim gesproken als van een „afgescheiden groep, "Dit schijnt den indruk te hebben gemaakt, alsof we daarmee aan deze kerken een separatistisch standpunt toes ...

9 maart 1890
De Heraut
100 woorden
van 4