GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1890-10-12
Voor Kinderen

Voor Kinderen

Efii fi'oiwe dienaar.Baron van D. werd in den slag bij Bergen den i3den April 1759 zoo zwaar gekwetst, dat de geneesheeren terstond alle hoop op zijn behoud opgaven. Zijn kamerdienaar, die zeer aan hem gehecht was, en wien het eeuwig heil van zijn meester vooral ten harte ging, deelde hem ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
593 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Ned. Geret. Sierken. DEIETALLEN: Schiedam, D.M.Boonsfra te Zwolle, G. van Goor J.Lz. te Bunschoten en G. J. van Limburgh te Thamen aan den Amstel. Vrijhoeven-Kapelle en Sprang, de oefenaars J. f. Timmers te Dordrecht, > l. van der Blom te Wageningen en A. Pineraan te Opheusden.Pineraan ...

De Heraut
477 woorden
Dr. Franssen van Winterswijk

Dr. Franssen van Winterswijk

Dr. Franssen van Winterswijk heeft een luïtRemend werk gedaan door den commentaar van Calvijn op het Evangelie van Johannes nogmaals in zijn Hollandsche vertaling ter perse te leggen.De uitgever H. ten Hoove te Utrecht nam de uitgave er van op zich, en kweet •zich op keurige wijze van zijn ...

De Heraut
276 woorden
Proceskosten.

Proceskosten.

Sedert de opgave in Juli in dank ontvangen : kerk Bodegraven ƒ 10.80; kerk 's-Hage ƒ 100.16; kerk Waarder ƒ 18.85; kerk Loosduinen ƒl1.8ï'; kerk Sloterdijk ƒ S.111/2; kerkBuiksloot ƒ 3.77; kerk Vreeswijk ƒ 4 391/2; kerk Beverwijk ƒ3.641/2) kerk Naaldwijk ƒ80.—; kerk Broek op Langendijk ƒ 7.50; ke ...

De Heraut
266 woorden
Een inzender gaf ons den

Een inzender gaf ons den

Een inzender gaf ons den wensch te kennen, dat de onderscheidene gescbiiften, die van de hand van schrijver dezes het licht zagen, eerlang verzameld mochten worden en in een goedkoope volksuitgave onder het bereik gebracht van den kleinen man. Reeds meermalen is dit denkbeeld ter sprake gebracht, ...

De Heraut
204 woorden
De heer V. H. uit Groningen

De heer V. H. uit Groningen

De heer V. H. uit Groningen vraagt ons of de Gereformeerde leer over den Kinderdoop, gelijk die door ons in een reeks artikelen ontwikkeld werd, niet op afval der heiligen uitloopt.Hij redeneert daatbij aldus: Is elk gedoopte wedergeboren, en leert toch de ervaring, dat lang niet alle gedo ...

De Heraut
128 woorden
JOH DE LIEFDE.

JOH DE LIEFDE.

^ y Bij den Uitgever en bij alle soliede boekhandelaren is de inteeke- " ning opengesteld op de boeiende Christelijke Scheurkalenders »De Waarheidsvrif lid" en »net Mosterdzaadje."Bij den Kalender »De Waarlieidsvrieiid" behoort een Oleographieplaat, voorstellende: > ^Het Ontzet van Leid ...

De Heraut
128 woorden
NICOLAAS BEETS.

NICOLAAS BEETS.

f3. NIGOLAAS BEETS, f 3.'tis Spotten! Alle BichtwerkenvanNICOLAAS BEETS.nieuwe fraaie uitgaaf met keurig Portret, in 4 sierlijke Prachtbanden, voor den geringen prijs van ƒ 3.—.Niet per deel f 3.—, doch de 4 Prachtbanden samen voor si. f 3.—.Toezending go ...

De Heraut
65 woorden
F. P. L. C. VAN LINGEN.

F. P. L. C. VAN LINGEN.

Getroffen door de wijze, op welke deHeraut (Nr. 652 en 662) over mij in betrekking tot het Gymnasium te Zetten schreef, acht in mij verplicht mede te deelen, dat ik alle stukken, welke met het daar besprokene in verband staan tegelijk met mijn Directoraat in handen van het Curatorium geste ...

De Heraut
55 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN,

N. A. DE GAAY FORTMAN,

.....Ter gelegenheid van het Tweede Lustrum der Vrije universiteit, 20 October a. s., verschijnt, D. V., bij A. FERKHOÏJT, Amsterdam: W iCHmSTUOBl SP M erf iet f eteBSDOORUi. A. DE CtAAY FORTMATV, Predikant te Amsterdam. ...

De Heraut
54 woorden
van 4