GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
1893-07-23
De Heraut
Voor Kootwijk's Scholen.

Voor Kootwijk's Scholen.

Ingekomen bij Ds. J. H. HOUTZAGERS, van den heer Kraay te Nieuw-Lekkerland ƒ 2.50. Bij den heer J. IJSEBRAND ingekomen, door tusschenkomst van den heer Wijenberg, van de vrienden te Apeldoorn, ƒ 73.60; uit het busje van den heer S. alhier, ƒ 5; door tusschenkomst van , , den heer Grosheide ƒ 12 e ...

23 juli 1893
De Heraut
64 woorden
„Want de goedertierenheid des Heeren is in der eeuwigheid.”

„Want de goedertierenheid des Heeren is in der eeuwigheid.”

Looft den Heere want Hij is goed: zijn goedertierenheid duurt ia eeuwigheid. Psalm 136 : i.Hij leest niet licht, hij zingt niet gemakkelijk, die Psalm met het referein die als de 136ste in onzen bundel staat.Hij maakt allicht dan indruk van langdradig, hij geeft ongemerkt een gevoel ...

23 juli 1893
De Heraut
KUYPER.
1611 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 21 Juli.Met verkorting uit het Kerkblad van 21 Juli. Kort verslag van de Provinciale Synode van Noord-Holland, gehouden 28 Juni, S en 6 Juli. Het Moderamen wordt aldus samengesteld: Ds. Gispen, praeses; Ds. van Schel ...

23 juli 1893
De Heraut
1351 woorden
GOLDSHMEDING'S

GOLDSHMEDING'S

iOLDSCillIEDmO'lenI Warmoesstraat 141, Amstsrdaii, biedt steeds de meest uitgebreide sorteering Instrumenten en zendt direct op aanvraag Catalogi, Prijslijstea en Conditiën.DIBEOTS INVOISB. LAKE PRIIZEN. ...

23 juli 1893
De Heraut
23 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Geireformeej'tie Kerkeni BBBOEPBN: Bodegraven, S. Oudkerk te Zalk. — Alblasserdam, A. de Geus te Wolvega. — Riddererk, W. Verhoeft", cand. aan de Vrije Universiteit. — andsmeer, Beijer te De Krim. — Alfen, M. Schuurman te Enschedé. — Brouwershaven, O, Geerling te H ...

23 juli 1893
De Heraut
327 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXXVII. CLAUDE MO.^IËR VIN AUVERGRE.Claude Monier, die eens behoorde tot Rome's priesters, was een geleerd man, geboortig uit St. Amond dé Tallende (arrondissement van Clermont) op drie mijlen afstands van Issoere van Auvergne. Eenjgen tijd stond hij aan het ...

23 juli 1893
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1190 woorden
JOHANNES BALHUIZEN

JOHANNES BALHUIZEN

Totonzediepe droefheidoverleedhedenmorgenzacht en kalmonze geliefdeEchtgenoot, Vader en Behuwdvader, JOHANNES BALHUIZENEmerit.Predt.., in den ouderdom van 70 jaren en 5maanden.Wij treuren, doc ...

23 juli 1893
De Heraut
46 woorden
Amerik. Orgelhandel.

Amerik. Orgelhandel.

G. F. JURJAANZ, Orgelmaker.{Amerik. Orgelhandel, |Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreiden sorteering, van de soliedste fabrieken.Directe aanvoer. Laagste Prijzen.VBAAG CATALOGUS.Engros en Bétail. ...

23 juli 1893
De Heraut
21 woorden
AFGESCHEIDENE KERK.

AFGESCHEIDENE KERK.

Verschenen bij C. H. E. BREIJERteUtrecht: REFORMATIE derAFGESCHEIDENE KERK.Besdiouwiug' over kerkelijkefloor JUSTUS SIMPELPrijs f 0.50.toestanden, ...

23 juli 1893
De Heraut
16 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zaid-Mrika. Een aanval op Ds. A. Mjurray. In het Patriot het orgaan in Z.-Afrika dat strijdt voor de Nederlandsche nationaliteit en de zuivere Gereformeerde leer, heeft onlangs een artikelenreeks gestaan van een «streng Gereformeerde" om den grijzen leeraar Ds. A. ...

23 juli 1893
De Heraut
718 woorden
van 3