GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1893-08-20
Breebaart's Orgelhandel,

Breebaart's Orgelhandel,

Breebaart's Orgelhandel, Damrak 23, Amsterdam, ruim 200 stuks in voorraad. Laagste prijzen. Vraag Catalogi. ...

De Heraut
12 woorden
G. F. JURJAANZ. Orgelmaker.

G. F. JURJAANZ. Orgelmaker.

G. F. JURJAANZ. Orgelmaker.jAmerik.Orgelhandel, Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreiden sorteering, van de soliedste fabrieken.Directe aanvoer. Laagste Prijzen.TRAAS CATALOGUS.Engros en Detail. ...

De Heraut
25 woorden
WORLEDGE'S

WORLEDGE'S

WORLEDGE'SHEAD-AGEE LOTIONis het beste, onschadelijke middel tegen(nitwendig te gebraiken).Verkiijifbaar flesschen van: door het g-eheele It ijk in500 gr. a f 0.80; 250 gr. a f 0.45; 125 gr. a ! 0.25.Hoofd Agent voor Nederland en Koloniën ...

De Heraut
38 woorden
Heden werden onze ouderharten

Heden werden onze ouderharten

Heden werden onze ouderharten diep getroflfen door het smartelijk verhes van ons geliefd oudste dochtertje. MAAIKE, in den aanvalligen leeftijd van ruim 4 jaren.Moge de Heere ons troosten in dezenweg van beproeving.J. WRISTERS.J. WRISTERS-SEEGERS.U ...

De Heraut
38 woorden
f 9.90 nu voor f 5.90!!

f 9.90 nu voor f 5.90!!

f 9.90 nu voor f 5.90!!J. WORP, Melodien der psalmen en lof en bedezangenvoor Órgelgebruilc.Netjes en stevig gebonden in geheel linnenband. Zoolang de voorraad strekt, verkrijgbaarbij A. FISSCHER, Boekhandelaar, Elisabethstr.3, te Utrecht. Na ontva ...

De Heraut
39 woorden
De eerste aflevering werd

De eerste aflevering werd

De eerste aflevering werd verzonden van: Een jaar op reis in dienst der Zending, DOORF. LION OACHET, Een zeer belangrijk werk met 60 oorspronkelijke platen enschetskaart. Reis door Java, Egypte en Palestina, in 1891/92.Tien afleveringen van 48 bladzijden. Prijs ...

De Heraut
42 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

FIRMA JOHAHHES KRAMER & co.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÈN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Guld ...

De Heraut
46 woorden
Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL,

Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL,

Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL, te Doesburg, is de rste aflevering verschenen van 't hoogst belangrijke werkje: De Koninklijke weg naar den HemeL, DOORJOHANNES CALVIJN.Nienwe, naar de tegenwoordige spelling gewijzigde uitgaaf, Compleet in 6 afleveringen ...

De Heraut
69 woorden
De greiiisiger Brandwaarborg-

De greiiisiger Brandwaarborg-

De greiiisiger Brandwaarborg- Maatschappij.Directeuren te GRONINGEN: M. BROUWER en F. DIJKSTERHUIS, Oude Boteringestraat K. 112.Hoofdagent te AKSTERSAIII: L. VAN DER VIJGH, Heerengracht bij de Hartenstraat 240.Generaal-Agenten. • ! "^""'^ Zuid-Nederland: J. SCHI ...

De Heraut
72 woorden
H. V. D. POST.

H. V. D. POST.

Door eene Commissie uit de leden der Gemeente, is het plan ter hand genomen tot het aankoopen van een nieuw orgeltje in de Geref. kerk alhier, waarvoor uit de boezem der gemeente het geheele bedrag niet bijeen gebracht kan worden. Mochten er nu Broeders of Zusters genegen zijn, voor dat doel eene ...

De Heraut
92 woorden
van 2